Virus spalniček zaujímá co do infekčnosti prvenství

Virus spalniček patří k nejvíce infekčním virům. Před zavedením vakcinace umíralo na následky spalniček 2,5 milionů lidí, respektive dětí na celém světě. Plošné pravidelné očkování proti spalničkám bylo na území bývalého Československa zahájeno v roce 1969.

Byť jsou spalničky převážně dětskou chorobou, v minulosti kosili různé rasy děti i dospělé a to na místech jako je Mexiko, ostrovy Fidži nebo Aljaška. Oběti, které dříve nebyly této chorobě vystaveny, jí podléhaly ve velkých počtech.

Spalničky byly popsány již 10. století

Dějiny spalniček se datují do 10. století, kdy ji popsal muslimský lékař a polyhistor Rhazes. O století později perský učenec Avicenna předpokládal, že se jedná o vyrážku způsobenou zbytkovou menstruační krví matky.

V průběhu 16. a 17. století byli lékaři mnohem lépe vybaveni k rozeznávání rozdílů mezi spalničkami a spálou. Dříve docházelo k omylům, lékaři spíše analyzovali typy osob náchylných k určitým chorobám, než aby se soustředili na průzkum specifických symptomů (příznaků nemoci).

Epidemie v koloniích

V 19. století vedly epidemie v koloniích a osídlených oblastech ke katastrofickému počtu obětí. Úmrtí byla zčásti způsobena samotnou chorobou a jí vyvolanými obtížemi, ale také vyčerpáním a hladověním. Když onemocněla celá komunita, nemohl se nikdo postarat o děti, nemocné a přestárlé.

Infikováno bylo 78 % populace

V průběhu prudké epidemie na Faerských ostrovech v roce 1846 onemocnělo 6 100 ze 7 864 obyvatel spalničkami. Petr Ludwig Panum z Dánska provedl podrobný výzkum průběhu nemoci. Ukázal, že jakmile se objevila spalničková vyrážka, nakažlivé „chřipkové“ stádium už bylo překonáno a jakákoliv karanténa nebyla efektivní.

Choroba vojáků

Spalničky byly častou vojenskou chorobou, šířenou mobilizací vojáků a v blízkosti vojenských táborů, od americké občanské války po první světovou válku. Různým vojenským lékařským autoritám začalo být zřejmé, že nejlepší ochranou bude vystavení se nemoci v průběhu dětství. Vakcína vytvořená z modifikovaného živého viru spalniček začala být široce využívána od 60. let 20. století a výrazně snížila dopad infekční choroby i jejích vedlejších účinků u dětí.

Vakcinace v Československu

V bývalém Československu se s jednorázovou vakcinaci začalo v září 1969 u dětí narozených v roce 1968 a starších deseti měsíců. V roce 1970 došlo k posunu věkové hranice na 12 měsíců dítěte.

Renesance spalniček v České republice?

Alarmující je, že pro ne příliš rozumné rozhodnutí některých matek neočkovat své dítě, jsme na území České republiky zaznamenali počet případů tohoto onemocnění. Česko tak už nepatří k zemím, ve kterých byly spalničky eradikovány (vymýceny). Jen od počátku roku 2019 do března 2019 bylo v České republice hlášeno 298 onemocnění (onemocnělo 157 mužů a 141 žen). Nárůst počtu případů spalniček byl zaznamenán v téměř každém regionu po celém světě. Čeká nás novodobá epidemie tohoto onemocnění? Nemusí, stačí zase začít jen řádně očkovat…

Spalničky ve faktech

  • Spalničky jsou akutní virové exantematické onemocnění s velmi vysokou nakažlivostí
  • Původcem onemocnění je virus čeledi Paramyxoviridae
  • Ze stejné čeledi pochází i původce zarděnek a příušnic
  • Přirozeným hostitelem je výhradně člověk, zdrojem je nemocný člověk
  • Inkubační doba je 7–18 dní (průměrně 10–12)
  • Nakažlivost začíná již před nástupem prvních nespecifických příznaků a končí do čtyř dnů po vzniku vyrážky.
  • Přenáší se kapénkami vzdušnou cestou, přímým kontaktem s nosními nebo nosohltanovými sekrety
  • Virus zůstává aktivní ve vzduchu a na kontaminovaných předmětech okolo 2 hodin