„Celý život mi lidé vyprávěli, že zde stojí starodávný dolmen," říká Angela Castaño, obyvatelka nedaleké vesnice a prezidentka místního kulturního sdružení Raíces de Peralêda. „Už jsem viděla, jak vykukuje z vody, ale toto je poprvé, co ho vidím v celé kráse. Čekali jsme na to šedesát let."

„Španělský Stonehenge“, jak se stavbě přezdívá, se skládá z více než 150 žulových bloků postavených vertikálně. Až třináct z nich tvořilo komoru o průměru přibližně pěti metrů, které předcházela 5 metrů dlouhá a 1,5 metru široká přístupová chodba. Hned u vchodu jsou umístěny dva metry vysoké kameny zdobené rytinami. Stavba je obklopena prstencem z křemencových valounů.

Dolmen z Guadalperalu

Prehistorickou megalitickou stavbu poprvé popsal německý badatel Hugo Obermaier. Mezi lety 1925 až 1927 zde prováděl archeologické vykopávky. „Stejně jako Stonehenge, i dolmen z Guadalperalu sloužil jako sluneční chrám a pohřebiště,“ říká Angela Castaño. Pohřební funkci dokládají nalezené hroby.

Archeolog odhalil také ohniště, keramiku, 11 seker, pazourkové nože, kameny na broušení nástrojů a měděný průbojník. Římská mince nalezená na místě napovídá, že památník byl vypleněn invazními císařskými silami. „Díky tomu, že stál u jednoho z mála míst, kde se dala přejít řeka, předpokládáme, že neměl pouze náboženskou, ale také ekonomickou funkci. Tvořil jakýsi obchodní uzel."

Další zajímavostí, jež dolmen disponuje, je rytina na kamenném bloku stojícího u vchodu. Znázorňuje klikatou čáru připomínající hada. Podle Angely Castaño zobrazuje tok řeky Tejo a její meandry. „Pokud bude tato hypotéza potvrzena, mohlo by se jednat o nejstarší fyzickou mapu na světě," usmívá se prezidentka místního sdružení.

Potopená památka

Archeologové však musí pracovat rychle. Předpokládají, že s podzimními a zimními dešti voda v přehradě opět stoupne a megalitickou stavbu opět zahalí voda. Místní nadšenci tedy požádali vládu, aby byl monument přesunut do vyššího terénu. „Pokud tuto šanci promeškáme, může trvat roky, než se znovu objeví," varuje Castaño.

Zdroj: Youtube

Odborníci se však obávají, že žulové kamenné bloky manipulaci nepřežijí. Některé se již převrátily a popraskaly. Většina z nich vykazuje známky eroze. Neprospívá jim ani zvýšený turistický zájem.

Zdroj:

www.smithsonianmag.com, www.livescience.com, www.thelocal.es