Po staletí se lidé marně snažili najít a získat zpět nejposvátnější biblické předměty. Mezi nejhledanější z těchto náboženských starožitností patří proslulá Archa úmluvy.

Najde se mapa k Arše úmluvy?

Legendární pozlacená schránka, údajně postavená zhruba před 3 000 lety Izraelity, měla být jakýmsi úložištěm kamenných desek, na kterých bylo napsáno Desatero "boží" přikázání. Samy biblické zprávy pak popisují archu jako velkou námořnickou truhlu z dob 19. století, vyrobenou z pozlaceného dřeva a zakončenou dvěma velkými zlatými anděly. Archa se přenášela pomocí tyčí prostrčených skrz kruhy na jejích bocích.

Archa je spojována s několika starozákonními zázraky. Během exodu měla odstranit z cesty Izraelitů překážky i jedovatá zvířata. Když Izraelité překročili řeku Jordán a vešli do země zaslíbené, podle biblické mytologie přestala řeka téct právě v okamžiku, kdy v ní nosiči archy smočili nohy.

Mnozí se domnívají, že když Izraelci obléhali Jericho, nosili týden archu kolem města a troubili na polnice, dokud sedmého dne hradby nepadly, což umožnilo snadné dobytí města.

Když byla Babylonská říše letech 597 a 586 př. n. l. Izraelity dobyla, Archa, toho času údajně uložená v jeruzalémském chrámu, zmizela z dějin. Zda byla zničena, ukořistěna nebo ukryta dodnes nikdo neví.

Španělská kaple a symboly templářů

Od té doby se mnohokrát spekulovalo, kde může být ukryta. Měla se nacházet v Etiopii ve městě Aksum, kde by se měla nacházet dodnes. Přesněji v katedrále Panny Marie Sionské. Církevní autority však tvrdí, že může být viděna jen jedním člověkem, svým strážcem a nikdy tak nebyla dovolena zkouška pravosti.

Zdroj: Youtube

Podle dalšího tvrzení byla archa ukryta v chodbách pod Prvním jeruzalémským chrámem, než jej Babylóňané v roce 586 př. n. l. zničili. Ani tuto teorii však nelze ověřit, protože na místě se nachází svatyně Skalní dóm, která je posvátným místem islámu a jakékoliv archeologické práce tak nepřipadají v úvahu.

Jedním z míst, které odborníci zkoumali, byla také poustevna San Bartolome, kaple z 12. století v kaňonu Rio dos Lobos ve Španělsku, kterou postavili templáři na velmi zvláštním místě. Jako důmyslní znalci starověku dokázali svou architekturou v San Bartolome de Ucero umocnit sílu kaňonu Rio Lobos.

Pátrání po biblických relikviích je, jak se zdá, nekonečné a fascinující. Mnohdy je také odsouzeno k neúspěchu, jelikož jsou tyto příběhy vždy jakýmsi rozhraním mezi mýtem a skutečností. Ani samy věděcké metody nejsou dost s to je s určitostí sobě vlastní potvrdit nebo vyvrátit.

Zdroje:

www.bbc.com

www.express.co.uk

www.signoslapidarios.com