Krypteia se skládala z mladých spartských mužů, kteří absolvovali výcvik jako vojáci. Jejím hlavním úkolem bylo udržovat pořádek a disciplínu ve spartském státě. Jejich činnost však měla i temnější stránku, neboť měli za úkol provádět tajné operace proti potenciálním hrozbám pro spartskou moc.

O co se starala Krypteia

Jednou z hlavních funkcí krypteie byla likvidace všech helótů, což bylo zotročené obyvatelstvo, které pracovalo na polích a sloužilo spartským občanům. Helóti byli nevolníci spartského státu a jejich vzájemné vztahy se Sparťany byly přinejmenším třaskavé.

Krypteia se potulovala krajinou, ozbrojená pouze noži, a zabíjela všechny helóty, které považovala za hrozbu pro spartskou moc. Provádělo se to jednak jako prostředek kontroly nad helótským obyvatelstvem, jednak jako způsob výcviku mladých spartských vojáků v umění lsti a vraždy.

Kromě aktivit proti helotům byla krypteia známa také tím, že se zaměřovala na spartské občany, kteří byli považováni za potenciální hrozbu pro stát. Mohlo jít o kohokoli, kdo byl podezřelý ze spiknutí proti vládnoucí třídě nebo z podvratné činnosti. Krypteia tyto vraždy prováděla tajně a těla obětí často ukládala do hromadných hrobů.

Celkově hrála krypteia důležitou roli při udržování kontroly nad spartským státem, ale její činy byly často brutální a násilné, což z ní učinilo obávanou a nenáviděnou sílu ve starověké spartské společnosti.

Zkouška mužnosti

Sparťané byli odolná a odvážná skupina. Nebyli však nejpřívětivější ke svým vlastním lidem, krutě trestali mladé lidi za přestupky, a dokonce využívali mládež jako tajnou službu.

Proto byla důležitá zkouška mužnosti.

Ve starověké Spartě se zkouška mužnosti prováděla prostřednictvím přísného tréninkového programu známého jako agoge. Začínal, když bylo spartským chlapcům asi sedm let, a pokračoval až do věku kolem 20 let. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Během agoge byli chlapci odvedeni od svých rodin a svěřeni pod dohled státem jmenovaného instruktora známého jako paidonomos. Chlapci se učili číst a psát, ale důraz při výcviku byl kladen i na fyzickou zdatnost, vojenské dovednosti a houževnatost. Museli absolvovat náročný fyzický trénink, včetně běhu, zápasu a bojového výcviku, a byli povzbuzováni k účasti na atletických soutěžích.

Vše pro Spartu

V rámci výcviku byli mladí Sparťané také podrobováni různým zkouškám odvahy a vytrvalosti. Například museli v zimě chodit bez bot a teplého oblečení a dostávali minimální množství jídla, aby se naučili odolávat hladu.

Když mladí Sparťané dosáhli věku kolem 18 let, byli podrobeni poslední zkoušce mužnosti, při níž byli vysláni do přírody pouze s nožem a oblečením na zádech. Jejich úkolem bylo přežít na vlastní pěst a přinést zpět důkaz, že zabili helóta. Tato zkouška měla mladým mužům vštípit smysl pro nebojácnost a samostatnost a také vyřadit ze spartských řad slabé nebo zbabělé jedince.

Lov na otroky byl tajný a brutální a byl nedílnou součástí spartského systému kontroly nad otroky. Hrál také roli při výcviku mladých spartských vojáků, protože byl považován za zkoušku jejich odvahy a ochoty provádět násilné činy ve službách státu.

Krypteria se časem vyvinula z formy pokročilého kondičního výcviku v jakousi tajnou partyzánskou jednotku, která měla své zastoupení i v běžné spartské armádě. Krypteia bojovala tajně, vycházela v nepravidelných skupinách a misích a zdržovala se mimo vlastní Spartu, pracovala a žila na hranicích.

Zdroje: brewminate.com, www.thoughtco.com, en.wikipedia.org/wiki/Crypteia