Původně se Sparta od ostatních řeckých městských států příliš nelišila, na proměnu si počkala až do roku 700 n.l. Na počátku nebyla ničím charakteristická - nebyli zde žádní věhlasní filozofové ani umělci, takže i když její počátky sahají už do 9. století př. n. l., ve známost - kromě poezie – vstoupila až daleko později právě díky válčení a systému agoge. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Neporazitelná Sparta

Spartský vzdělávací systém byl jedinečný v tom, že byl zcela zaměřen na přípravu města na válku, takže byl ve srovnání se vzdělávacími systémy jiných městských států velmi úzký. Sparta tak byla městem přísných vojáků, které se dokázalo postavit téměř jakémukoli protivníkovi. Hlavním rivalem Sparty byly ve své době Athény. Celé Řecko ale obdivovalo spartskou vzdělanost a disciplínu, proto se mohli do agoge nechat zapsat i nespadané. Podmínkou bylo nechat se adoptovat nebo sponzorovat členem spartské občanské třídy.

Odpovídající vzdělání pro chlapce i dívky

S proměnou Sparty souviselo dobytí Messénie, po němž Sparťané Messéňany začlenili do spartského obyvatelstva jako otroky nebo heloty. Heloti byli velmi solidární, a i proto se několikrát sjednotili v povstání proti spartskému podmanění. Právě na potlačení těchto povstání se chtěla Sparta připravit, takže se začala pomalu orientovat na občasnou nutnost tato povstání potlačit. Chtěla zabránila dalším vzpourám otroků a dalším hrozbám pro svůj lid, takže i díky velké populaci otroků na manuální práci byla skvěle vybavena k tomu, aby vybudovala jednu z nejlepších armád své doby.Sparťanská armáda byla neskonale disciplinovaná a skvěle vycvičená. Dokonce tak, že kromě starých historiků nad tím stále žasnou i ti současní. Důvodem byl propracovaný vzdělávací systém, v němž byli mladí chlapci téměř od narození vychováváni jako válečníci.

A dívky?

Ty musely také mít pevné postavení – nezbývalo jim nic jiného než se od narození smiřovat s rolí matky válečníka. I vzdělání žen bylo specifické – právě proto, že byli matkami a manželkami válečníků, měly dostatečnou volnost a směly přihlížet a účastnit se sportovních soutěží, zejména běhu, zápasu, hodu diskem a oštěpem. I ony musely být zdravé a fit, aby rodily ty pravé bojovníky. Směly i zpívat a tančit, ale běžné domácí práce byly přenechány otrokyním.

S matkou jen do 7 let

Systém agoge, vzdělávací systém válečníka, se skládal z přísného vzdělávacího programu, který měl připravit chlapce na jejich budoucí život válečníka, loajálního spartskému státu. Chlapci byli s matkami jen do sedmi let věku, pak byli odvedeni a umístěni do agoge, kde se učili číst, psát, zpívat, tančit, vzdělávali se v morálce a historii, ale také fyzické vytrvalosti. Většinou byli podvyživení, ne však tak, aby hladověli, ale přesto natolik, aby trénovali vždy s prázdným žaludkem.

Legální krádeže a výcvik do 16 let

Chlapci byli vyhladovělí, ale více jídla si mohli opatřit. Kradení bylo povoleno, ale bylo součástí výcviku, protože při něm chlapci nesměli být chyceni. Pakliže se jim to nepodařilo a byli chyceni, byli přísně potrestáni, což je mělo naučit rozvíjet takové dovednosti jako skrývání, myšlení a lsti. Všichni byli stejně oděni a chodili bosí, aby se jim zpevnila chodidla, což jim později pomáhalo ve vytrvalosti a rychlosti. V agoge byli chlapci do 16 let a pak, po dalším výcviku, ve 20 letech, byli hotovými válečníky a mohli se stát součástí stálé armády spartských občanských vojáků. Jejich život nebyl takový, jak bychom si mysleli. Žili v kasárnách se svými spolubojovníky a mohli být kdykoli povoláni do války. Tak žili do 30 let, až pak byli ze služby propuštěni a stali se plnoprávnými občany, což s sebou neslo možnost se oženit. I tak ale byli, až do 60 let věku, kdykoli připraveni za Spartu bojovat.

Zdroje:

cs.bogemolor.info, brewminate.com, www.ancient-origins.net