Od hollywoodských tvůrců obvykle nečekáme, že se budou poctivě držet historických faktů. V případě Spartaka si ale zaslouží pochopení. O vůdci povstání, které propuklo roku 73 př.n.l. v gladiátorské škole ve městě Capua, toho totiž mnoho nevědí ani historikové. Sám Spartakus si žádný deníček nepsal a informace o jeho činech nám zprotředkovali až dějepisci po jeho smrti.

Pokud jim můžeme věřit, pak se udatný gladiátor narodil v Thrákii, která se rozkládala na území dnešního Bulharska, a otrokem se stal až poté, co zběhl od římské armády a ke svému neštěstí byl dopaden. Jeho drsný trénink v gladiátorské škole byl podle odborníků ztvárněn ve filmu velmi věrohodně, stejně jako útěk, ke kterému si otroci dopomohli primitivními zbraněmi vyrobenými z kuchyňského náčiní.

Zdroj: Youtube

Otrokům nevelel sám

Film však skutečný příběh zjednodušil v tom smyslu, že učinil Spartaka jediným a neochvějným lídrem. Otrokům v reálu zpočátku velelo hned několik mužů. Jedním z nich byl Crixus, který se později od Spartakova vojska oddělil i s vlastní početnou armádou, čímž povstaleckému hnutí narušil původní jednotu a sílu. Brzy pochopil, že to nebylo šťastné rozhodnutí, neboť Římané jeho skupinu vzápětí rozmetali na prach. Spartakus potom jeho smrt krutě mstil na zajatých římských vojácích.

Samozřejmě si nemůžeme představovat, že vůdce povstalců vystupoval tak vznešeně jako Kirk Douglas. Při zabíjení si počínal stejně brutálně jako všichni vojáci jeho doby. Pravda ale je, že kořist dělil mezi svými muži rovným dílem. Díky tomu se mu také v poměrně krátkém čase podařilo rozšířit svou armádu o desítky tisíc nových členů.

Záhadná Spartakova manželka

Filmového Spartaka na jeho pouti provázela půvabná manželka Varinia. Překvapivě nešlo jen o snahu tvůrců dostat do snímku za každou cenu romantický prvek, o Spartakově ženě se totiž zmiňuje i Plútarchos, ačkoli neuvádí její jméno. Popisuje ji jako prorokyni uctívající boha Dionýsa, která svému muži předpověděla špatný osud. Jednoho dne se Spartakus probudil s hadem obtočeným kolem hlavy. Podle jeho manželky to bylo znamení "obrovské a hrůzostrašné síly, která ho přivede k nešťastnému konci".

Nemýlila se. Rebelové byli po sérii vítězných bitev poraženi a hromadně ukřižováni. Spartakus však na kříži nejspíš neskončil - antické zdroje se shodují v tvrzení, že zemřel během boje. Zda ho jeho manželka přežila, není známo. Nedochovaly se ani zprávy o tom, že by s ním měla potomka.

Zdroje: dailyhistory.org, www.history.co.uk, www.livescience.com