Výklady Spícího proroka byly spojované s přesnými předpověďmi, včetně předpovědi druhé světové války. V roce 1935 Cayce varoval před blížícími se katastrofickými událostmi v mezinárodním společenství a popisoval celosvětovou válku, do níž budou zapojené různé národy a vlády. Jeho předpovědi zřejmě rezonovaly s tehdejším eskalujícím napětím, které budeme navždy znát jako 2. světovou válku.

Poučení hledáme v minulosti

Cayceho vhled do starověkého světa, označovaný jako "retropozice", ho vedl k přesvědčení, že historie lidstva trvá přibližně deset milionů let. Přestože přesně předpověděl druhou světovou válku, jeho výklady nenaznačovaly třetí globální konflikt, čímž vyvrátil tvrzení o její hrozbě. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Jednou z významných oblastí, na kterou Cayce ve svých předpovědích upozornil, byl Perský záliv, přičemž naznačil možné velké konflikty v oblastech poblíž Davisova průlivu, Libye, Egypta, Tuniska, Ankary, Sýrie, okolí Austrálie, Indického oceánu a Perského zálivu. Tato proroctví vzbudila pozornost věřících i skeptiků a vyvolala diskuse o možnosti budoucích globálních otřesů.

Síla pozitivního myšlení

Je však zásadní poznamenat, že Edgar Cayce svými výklady nechtěl vyvolat strach nebo paniku, ale zdůraznit důležitost duchovního rozvoje a sílu pozitivních vlivů, které zmírňují konflikty a destruktivní činy. Představoval si bitvu mezi silami světla a temnoty, symbolicky popisovanou jako Armagedon, která se odehrává spíše na duchovní úrovni než jako fyzická válka na Zemi.

Ačkoli někteří chápali tato proroctví jako výzvu k přípravě na možné apokalyptické události, Cayceho hlavní poselství se soustředilo na osobní a kolektivní transformaci, snahu o harmonii a spolupráci, která by zabránila globálním katastrofám. Věřil v možnost pozitivní změny a lepší budoucnosti prostřednictvím snahy o dosažení vyšších ideálů.

Ačkoli Edgar Cayce přesně předpověděl významné historické události, jako byla druhá světová válka a konflikty v oblasti Perského zálivu, jeho výklady nenaznačovaly blížící se třetí světovou válku. Místo toho zdůrazňoval, že je třeba, aby lidstvo přijalo duchovní růst a podporovalo jednotu, která přinese mírumilovnější a harmoničtější svět.

Zdroje: curiosmos.com, www.popularmechanics.com, sanatanprabhat.org, cs.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce