Spiculus byl jedním z nejslavnějších gladiátorů, a to zejména proto, že si jej oblíbil slavný císař Nero. Spiculus, jehož jméno znamenalo "Rychlost stříbrného plamene", žil v 1. století našeho letopočtu v Římě a kromě toho, že byl zdatným a silným gladiátorem, byl také věrným člověkem. Pocházel z Numidie a jeho nejznámější zápasy se odehrály v době Nerona.

Na nejbrutálnější gladiátory Kolosea se podívejte v tomto videu. Ani Spiculus nechybí:

Zdroj: Youtube

Možná i tím si získal přízeň a srdce proslulého římského císaře Nerona. Když měl být Nero svržen, zradili ho všichni pretoriáni, jeho gardisté i jeho blízcí. Ne však Spiculus. V roce 68 n. l. byl Nero svržen a tehdy požádal Spicula, aby ho popravil. Spiculus odmítl a Nero si sám vzal život. Poté začal rozlícený dav převracet a ničit Neronovy sochy a podle historika Plútarcha jimi udupal k smrti jeho věrného přítele a stoupence Spicula.

Neronova přízeň

Spiculus navštěvoval gladiátorskou školu v Capui. Proslavil se vlastně hned svým prvním zápasem, při němž se utkal s gladiátorským veteránem Aptonetem. Aptonetus byl jeden z neporazitelných a vyhrál 16 zápasů. A právě nad ním nějak Spiculus zvítězil. To upoutalo pozornost císaře Nerona, který si mladého gladiátora natolik oblíbil, že jej zahrnul dary.

Spiculus tak získal dokonce paláce a bohatství. Byl jedním z vyvolených. Dokonce měl své vlastní služebnictvo a ocitl se v neobvyklé situaci. I když zůstával i nadále zotročen, jako slavný gladiátor žil v přepychu. Starali se o něj jiní otroci. To bylo neobvyklé.

Pro svou věrnost a loajalitu byla později Spiculovi udělena Neronem i svoboda a byl prohlášen za vysoce postaveného římského občana.

Spiculův život před slávou

Spiculus pocházel z oblasti Numidie v severní Africe, kde byl původně vojákem. Měl velmi tmavou pleť jako Afričani ze subsaharské oblasti. O to kontrastněji pak působily jeho dlouhé rudé dredy, které známe i ze stejnojmenné počítačové hry.

Měl štíhlou, ale svalnatou postavu a při zápasech používal stříbrnou zbroj, která byla velmi lehká. Pod ní nosil zelenou bederní roušku. Byl velmi rychlý, sebevědomý a pohledný a uchvátil srdce mnoha římských žen. Byl hbitý a jednou z jeho strategií bylo udržovat silný útok a zároveň hledat možnosti, jak parírovat pohyby a otevřít si cestu k útoku.

Spiculus se objevil i v kultovním filmu Gladiátor.

Ukončeme dalším zajímavým videem:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

historyten.com, books.google.co.za, colosseumgame.fandom.com, www.ancient-origins.net