Puquios se nacházejí na stejném místě jako gigantické geometrické obrazy vytesané do krajiny. A jak se zdá, tyto spirálovité díry sloužily jako složitý hydraulický systém, který byl vybudován za účelem získávání vody z podzemních vodonosných vrstev.

Jam je v oblasti velmi mnoho, některé údaje hovoří až o 7 tisících. Jsou umístěny v pásu asi 20 m širokém a každá jáma má asi půl metru v průměru, přičemž některé jsou rozmístěny v téměř dokonalých rovných liniích, jiné v zakřivených řadách. V každé řadě je pak v průměru devět až dvanáct jam.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Kdo stojí za zvláštními dírami?

V oblasti Nazca žila civilizace přibližně v letech 1000 př. n. l. do roku 750 n. l. A právě tato civilizace pak stojí za tímto starým systémem podzemních akvaduktů.

Ač byl původ těchto útvarů byl po desetiletí nevyřešený, zdá se, že nyní vědci konečně našli vysvětlení, které je vysoce pravděpodobné. Ano, podvodní akvadukt pro držení vody!

Rosa Lasaponara z Ústavu metodik pro analýzu životního prostředí a její tým díky satelitnímu snímkování odhalili, že puquios jsou ve skutečnosti složitým hydraulickým systémem, který byl vybudován za účelem získávání vody z podzemních vodonosných vrstev. Díky těmto jámám totiž podle vědkyně mohli domorodí obyvatelé Nazcy žít v oblasti, která se potýkala s velkými suchy.

Vodu ovšem nepotřebovali tito lidé jen pro život, ale právě díky puquios ji měli dost i na rozvoj zemědělství.

Přírodní pomoc – a vody bylo dost

Vysvětlení toho, jak díry sloužily, je přitom skutečně bizarní. Spirálovité díry sloužily k tomu, že vítr stlačil vodu do řady podzemních kanálů, které pak systémem hnaly vodu do míst, kde ji domorodci potřebovali.

"Systém puquios musel být mnohem rozvinutější, než se zdá dnes. Využitím nevyčerpatelných zásob vody po celý rok přispěl k intenzivnímu zemědělství v údolích na jednom z nejvyprahlejších míst na světě," říká Lasaponara, jejíž výzkum dokazuje, že tehdejší civilizace měla rozsáhlé znalosti o geologii oblasti a ročních výkyvech v zásobách vody.

Navíc je jasné, že tehdejší obyvatelé museli znát určité speciální technologie, díky nimž se jim podařilo tento důmyslný hydraulický projekt v suché oblasti Nazca sestrojit. Voda pak byla v oblasti celoročně.

O jámách puquios hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Spirálovité obří zásobárny vody

Důmyslný akvadukt ukazuje nejen na hluboké znalosti tehdejších obyvatel této oblasti, ale i na velký smysl pro kooperaci a organizaci. K udržování těchto jam a podzemních vod totiž bylo potřeba mnoho úsilí, stejně jako pro jejich pravidelnou údržbu.

Ta byla zřejmě založena na systému spolupráce a společenské organizace, stejně jako tomu bylo u Nazca obrazců, jež zdobí celou krajinu. Navíc je mezi oběma jevy souvislost – jak se ukázalo, Nazcana linie v některých případech jasně souvisejí s přítomností vody.

Již nezávislý vědec David Jonson před lety přednesl teorii o tom, že geoglyfy v Nazce slouží jako mapy a ukazatele k podzemním vodním tokům, které napájejí systém puquios.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Puquios, www.ancient-origins.net, rpp.pe