V Northumberlandu byla nalezena bohatá škála prehistorických skalních rytin.

Co vám připomínají tyto pravěké spirály?

Když se na počátku 90. let objevily v Northumberlandu prehistorické skalní rytiny, nikdo z vědců netušil, co přesně znamenají. Odborníci je přesto považovali za dokonalé.

Skalními rytinami se podrobně zabýval Stan Beckensall, profesor a vědec z Newcastleské univerzity. Právě on byl autorem knih "Prehistoric Rock Motifs of Northumberland: A Complete Guide" z roku 1991.

Beckensall strávil řadu let výzkumem skalních rytin, což ho zavedlo na řadu krásných a zajímavých míst.

Většina rytin se nachází na výchozech a velkých balvanech v pískovcové vrchovině. Existují však i takové, které jsou vyobrazeny na menších skalách či útvarech, které jsou dokonce přenosné.

Původ skalních rytin byl symbolický. Vyobrazení zdobila pohřební mohyly či stojící kameny. Rytiny objevené v Northumberlandu jsou zvláštní také tím, že nestojí samostatně, vždy jsou součástí nějaké skupiny.

Stan Beckensall získal roku 2004 čestný doktorát na univerzitě v Newcastlu. Jeho archiv čítá mnoho záznamů, nejen o vzniku rytin, ale také o způsobu, jakým pod vlivem povětrnostních podmínek následně erodují.

Vidíte v nich stejnou zvláštní moderní věc jako vědci?

Rytiny je obtížné datovat, většina z nich ale podle vědců spadá do období starší doby bronzové nebo do období neolitu. Rytiny objevené na northumberlandských skalách vyobrazují symboly pohárů a kruhů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lidé, kteří je tvořili, museli disponovat vysokou mírou inteligence a nadáním. V samotných rytinách pak tito lidé často zobrazovali pověry či kulturní tradice.

Objev rytin je významný především z historického hlediska. Pomáhá nahlédnout do života lidí z dob dávno minulých. Zobrazuje souvislost mezi motivy a místy, ale také umění.

Aby vědci rytinám lépe porozuměli, bylo třeba důkladně prozkoumat nejen jejich rozmístění, vztah k vodě, ložiskům nerostů, moři, cestám, přesunům, existujícím památkám, ale také například k obytným stavbám.

Zkoumali také počty kruhů, připomínajících spirálu a spousty dalších věcí.

Northumberlandské rytiny, zobrazující převážně poháry a prsteny, jsou seskupeny vědomě. Nachází se na konkrétních místech. Ačkoliv není známo, proč byla vybrána, emocionální síla, kterou vyzařují, je kontinuitou tehdejšího společenství.

Zdroje:
www.coe.int
www.visual-arts-cork.com
www.timetravel-britain.com