Tzn. deska Ouija dokáže upoutat svým účelem. Není to jen tak obyčejná společenská hra. Ve své nejznámější verzi má umožňovat komunikaci mezi světem mrtvých a živých. Tradičně se požívá na duchařské seance. Stačí vzkazy tvořit z písmenek, která jsou na desce připevněná, a doufat, že vám váš mrtvý protějšek stejným, ne-li horším způsobem, odpoví.

Rozvoj spiritualismu

Vznik tajemné hry ovlivnila občanská válka v Americe. Údajně tedy existuje od 90. let 19. století. Společně s růstem mrtvých rostlo rovněž množství přeživších, kteří s nimi chtěli komunikovat. Rozvíjel se tak spiritualismus, kterému pořád chyběla jakási opravdová, hmotná pomůcka, s níž by mohla „média“ (lidé cítící nadpřirozené energie) pracovat.

Historik Robert Murch to okomentoval slovy: „Smrt se každého dotkla způsobem, jaký se v USA nikdy nestal.“ Vynález spiritualistických tabulek měl na přeživší pak přímo terapeutický dopad. Svým náhle zesnulým blízkým mohli říct, co už nestihli, či se jich doptat na to, co je zajímalo. (Zdroj:www.theguardian.com)

Vývoj tabulky

Způsoby, jakými s tabulkou pracovat, byly ze začátku poměrně neefektivní. Pro vzkazy se používalo klepání či jiné zvuky připomínající Morseovu abecedu. Přes vytáčení čísel se pak došlo k abecedním mluvícím deskám, které byly nejpřehlednější.

Opravdoví autoři legendární hry se zdroj od zdroje liší. Podle jednoho měl tabulku vynalézt Ernest Charle Reiche roku 1890. Údajně vycítil potřebu přítomného ducha, který se snažil komunikovat s rodinou a tabulka pro něj byla pohodlnější. Na deskách měl spolupracovat s Charlesem Kennardem. Následně je začala prodávat společnost Kennard Novelty Company. (Zdroj:www.collectorsweekly.com)

Jméno Ouija dostala mluvící deska díky Helen Petersové, jež byla médium. Při jedné z jejích seancí, kde s hrou pracovala, ji bylo jméno sděleno. Podnikatel William Fuld poté začal tabulku prodávat: „Zřejmě odpovídá na otázky týkající se minulosti, současnosti a budoucnosti,“ charakterizoval ji.

Nešťastné osudy zviněné díky Ouiji?

Zdálo se, že deska s sebou nese neštěstí. Když byl totiž Petersové byt vykraden, zeptala se magické hry na viníky a tabulka údajně označila jednoho člena její rodiny. Ať už to byla pravda, nebo ne, událost nenávratně rodinu rozdělila. Sama Petersová však byla z celé situace tak vyčerpaná, že do své smrti tvrdila, že „vynález lže.“

Neštěstí se nevyhnulo ani druhé osobě těsně spjaté s magickou deskou, Williamu Fuldovi. Tomu totiž vynález doporučil, ať se „připraví na velký byznys.“ Poslechl a stavěl nové továrny, místo zbohatnutí však absolutně nečekaně zemřel, souhrou zvláštních náhod. Ten den šel na obchůzku jedné stavby a podle svědků jej zasáhla kovová tyč a on přepadl přes okraj stavby. Mnoho lidí věří, že s ním přes desku komunikovat zlý duch a on si tak vyslechl „ďáblovu věštbu“.

Ještě za života spor o peníze z desek mezi Fuldem a jeho bratrem skutečně vygradoval: Isaac svého bratra tak nesnášel, že nechal z rodinného hrobu exhumovat svou dceru a přemístil ji do jiného. (Zdroj:www.baltimoremagazine.com)