www.cs.wikipedia.org, www.nationalgeographic.com, www.livescience.com, www.popularmechanics.com

Před 200 miliony lety naše Země vypadala úplně jinak než dnes. Kontinenty byly spojeny v jeden obrovský celek, kterému se říká Pangea. Měla tvar písmene C a kvůli obrovské rozloze nedocházelo ve vnitrozemí ke srážkám. Byla tedy extrémně suchá. 

Za 200 milionů let naši planetu čeká podobný osud. Aktivita tektonických desek podél východní části Severní Ameriky způsobí, že se Atlantský oceán zmenší a světadíly se opět spojí. Tuto potenciální konfiguraci předpověděl již americký geolog Christopher Scotese v listopadu roku 1982. Jeho návrh byl ale založen na zkoumání minulých cyklů formování pevniny. Nový výzkum jeho práci rozšířil o současné chápání mechanismů tektonických změn.

Spojení kontinentů 

Odborníci z Goddardova institutu pro vesmírná studia NASA v čele s fyzikálním vědcem Michaelem Wayem vypracovali pravděpodobný scénář toho, jak se bude budoucí superkontinent vyvíjet. Přibližně za 50 milionů let se Severní Amerika posune na západ a Eurasie na východ. Velká Británie se tak přiblíží k severnímu pólu a Afrika se srazí s Evropou.

Za 125 milionů let se Atlantský a Indický oceán začne zmenšovat. Antarktida se rozdělí na dvě části, z nichž jedna se přidá k Madagaskaru a Austrálií. Společně se budou přibližovat k východní Asii, k níž se za pár dalších let připojí. 

Konečný vzhled Pangey Proximy není zatím zcela jasný. V prvním scénáři jsou všechny kontinenty na severní polokouli, přičemž část Antarktidy zůstala na jižní sama. V druhém supersvětadíl „zaparkuje” na rovníku. V obou případech ale dojde ke změnám klimatu, které budou mít katastrofální následky.

Nová doba ledová

Modely založené na topografii ukázaly, že se ochladí natolik, že dojde k nové době ledové. Ta by měla trvat nejméně 100 milionů let a bude nejkrutější, jakou kdy naše planeta zažila. „V průměru se globální teploty sníží o 4 stupně Celsia. Ledová a sněhová pokrývka bude trvalá jak v zimních, tak v letních měsících,” říká Michael Way. „Na Zemi dnes oceánská cirkulace přenáší do vzdálených severních oblastí teplo. Superkontinent ale tyto cesty uzavře.”

Zdroj: Youtube

Co to může znamenat pro život? Podle vědců přijde masivní vymírání. Zaniknou především druhy závislé na tropických nížinách, včetně člověka. Mohou se ale objevit noví živočichové, kteří se na extrémně chladné prostředí adaptují. „Když dáte evoluci dostatek času, vyplní jakoukoli ekologickou mezeru. 100 milionů let je dlouhá doba, aby tímto způsobem vývoj fungoval,” vysvětluje Way.