Nebezpečné rozdvojky

Při používání rozdvojky je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Proto pro vás máme průvodce, co do rozdvojky rozhodně nezapojovat, abyste neohrozili bezpečnost své domácnosti i samotných spotřebičů.

Přestože se může zdát, že rozdvojka v koupelně je pohodlným řešením, jak zapojit fén, kulmu a žehličku na vlasy, nedělejte to. Tato zařízení odebírají při výrobě tepla značný proud a musí být zapojena přímo do zásuvky, aby se předešlo riziku požáru nebo zasažení vodou.

Spotřebiče, jako jsou chladničky a mrazničky, které se nepřetržitě zapínají a vypínají, spotřebovávají příliš mnoho proudu. Zapojit je do rozdvojky je tak zcela nevhodné. Důvodem je zvýšené riziko přetěžování jističů. Proto vždy tyto spotřebiče zapojte přímo do zásuvky. 

Kávovary, topinkovače a toustovače vyžadují pro svůj výkon více elektrického proudu. Zapojení do rozdvojky může vést k přetížení napájecí lišty. I proto je nezbytné, abyste tyto kuchyňské spotřebiče vždy zapojili přímo do zásuvky. Jen tak jim zajistíte bezpečné a nepřerušované napájení.

Sporák a klimatizace

I když se může zdát, že sporáky mají nízkou spotřebu energie, jejich zapojení do rozdvojky se nedoporučuje. Důvodem je sice nízký, zato déle trvající příkon energie. Podobně jsou na tom i mikrovlné trouby. Ty se svou schopností rychlého ohřevu vždy zapojujte přímo do vyhrazené zásuvky. 

Co rozhodně nedávat do rozdvojky:

Zdroj: Youtube

Přístroje s vysokým příkonem, jako jsou přenosné ohřívače a klimatizace, by nikdy neměly být připojené k napájecím lištám. Dlouhodobé používání rozdvojek může vést k přehřátí, což zvyšuje nebezpečí požáru. Pro zajištění bezpečnosti je vždy připojujte do vyhrazených zásuvek.

Podobně jsou na tom spotřebiče jako mixéry, které mohou odebírat stejně energie jako ohřívače a topinkovače. Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zajistili bezpečnost sobě i domácnosti, zapojujte mixéry vždy přímo do kuchyňské zásuvky.

Připojení pračky přes rozdvojku je pomeřně riskantní záležitost. Vzhledem k vysoké spotřebě energie blížící se maximálnímu zatížení většiny napájecích lišt je možnost přehřátí během bezobslužného cyklu vysoká. Z bezpečnostních důvodů připojujte pračky přímo do zásuvek.

Ačkoliv jsou napájecí lišty pohodlným řešením nedostatku zásuvek, jejich využití se ne vždy slučuje s bezpečným a bezproblémovým chodem domáctnosti. Z tohoto důvodu vždy výše jmenované spotřebiče zapojte přímo do zásuvky, aby vás jejich používání nijak neohrozilo.

Zdroje: twu.edu, www.bobvila.com, www.cmcserviceexperts.com