A to hned ze dvou důvodů. Rodiny se svých dětí neptaly, zda jim vybraný protějšek vyhovuje. Pouze si spočítaly, že spojení bude výhodné. Navíc, nevěsta během rituálů symbolicky zemřela, aby se ze svobodné dívky stala vdaná žena. Svatba tak byla doprovázena smutnými písněmi a pláčem.

Ty mohly v mnoha ohledech zrcadlit také náladu novomanželky. Konec dne měl být podle pravidel zakončen událostí, která byla nesmírně ponižující. Svatební nocí, jejímž hlavním účelem byla deflorace. V případě, že na ni ženich nestačil, pomohl švagr nebo tchýně.

Svatební noc u starých Slovanů

Svatební lože bylo většinou uloženo v komoře, ve stodole, v sýpce nebo maštali. Staré ženy ho obcházely a zaříkávaly. Pod polštář se kladly různé předměty, jako peníze, bylinky nebo sekera, jež měla chránit před zlými duchy a zajistit narození mužského potomka. 

Družice poté zkontrolovaly, zda nevěsta nemá někde schovanou lahvičku s krví, která by ji, v případě, že nebyla pannou, zachránila před veřejnou potupou. Následně dívku i ženicha oblékly do dlouhé bílé košile s vpředu prostřiženým otvorem. Klíčové bylo, aby se novomanželé neviděli nazí, ale zároveň měli přístup tam, kam potřebovali.

Příprava svatební noci byla často doprovázena hysterickým pláčem mladé ženy, jež se všemi možnými způsoby bránila, aby jí byla košile přetáhnuta přes hlavu. Škrábala, utíkala nebo ji ze sebe strhávala. Její obléknutí bylo totiž posledním krokem před ulehnutím do postele.

Deflorace za každou cenu

Když se vše konečně podařilo, proběhl první akt podrobení se muži. Novomanželka mu musela vyzout boty. Celé akci mohli přihlížet vybraní svatební hosté, aby později potvrdili, že ke ztrátě panenství opravdu došlo. Pokud bylo milostné splynutí úspěšně ukončeno do půl hodiny, ženich byl považován za velmi schopného. Díky tomuto názoru však byla většina nevěst prakticky znásilněna.

Zdroj: Youtube

V případě, že se deflorace ženichovi v průběhu noci nepodařila, do lože byl přizván starší družba, jeho bratr, bojar nebo zkušená starší žena, většinou tchýně. Když proběhlo vše, jak mělo, úspěch novomanželů byl oznámen výstřelem pušky nebo rozbitím džbánku o zeď. Znečištěná nevěstina košile byla ráno zavěšena na žerď, aby si ji každý mohl prohlédnout. V některých vesnicích se nosila v průvodu jako prapor.

Zdroje: www.national-geographic.cz, www.culture.pl, www.news.itmo.ru