Jak bydleli bohatí za starého Říma: Superluxusní domy s podlahovým vytápěním

Jarouš M Komořanský | 23. 1. 2022

Bylo by velmi krátkozraké se domnívat, že ve starořímské době si žili lidé špatně. Jak se ukázalo, některé domy byly velmi luxusní, a navíc měly i podlahové vytápění. Při novém developerském projektu archeologové objevili v centru britského Leicesteru fantastickou římskou mozaiku i důkazy o dobrém bydlení před více než 1 500 lety. Ukazuje se, že někteří žili v nevídaném blahobytu.

Vykopávky financuje společnost Ingleby, která bude na tomto místě stavět byty, a tým z Archeologické služby Leicesterské univerzity (ULAS) úzce spolupracuje s architekty, aby minimalizoval dopad nové budovy na archeologické podloží.

Tým z Leicesterské univerzity provedl rozsáhlé vykopávky na místním nalezišti. Projekt odhalil nové zajímavé důkazy o římské minulosti Leicesteru, včetně dokladů o existenci římské ulice a římského domu, který byl kdysi vyložen mozaikovou dlažbou.

Snaha zachovat co nejvíce původního

Vykopávky pokrývají téměř dvě třetiny římské insula (městského bloku) a dávají archeologům úžasnou příležitost prozkoumat život v severovýchodní čtvrti římského města. Dosud byla identifikována římská ulice a tři římské budovy.

Z půdorysu navrhované budovy se odstraňuje novodobá suť a půda z viktoriánské zahrady, aby se odkryla středověká a římská archeologie. Archeologové tak mohou určit, kde budou mít základy nové budovy nepříznivý vliv na důležité archeologické nálezy, které pak mohou být buď navrženy kolem, nebo vykopány před jejich zničením, a většina archeologie tak zůstane pod novou budovou zachována nedotčená.

Luxusní doby s mozaikou a topením

Na západní straně lokality byla odkryta velká římská budova. Dvě řady místností lemovaných chodbou nebo portikem obklopují nádvoří a přinejmenším v jedné místnosti bylo odkryto podlahové vytápění neboli hypokaust. Touto vymožeností se mohlo pochlubit dokonce více luxusních domů z tohoto období. Obdobný římský dům byl totiž nalezen i na východní straně lokality. Nejméně ve třech jeho místnostech jsou důkazy o mozaikových podlahách a jeden z fragmentů mozaiky o rozměrech asi 2 × 3 m je jedním z největších kusů mozaikové dlažby nalezených v Leicesteru za posledních 30 let.

Na prohlídku starořímského virtuálního domu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mathew Morris, ředitel ULAS, uvedl: "Tento objev je nejvýznamnějším objevem v Leicesteru: Mozaika je fantastická a domníváme se, že pochází z počátku čtvrtého století našeho letopočtu. Původně by se nacházela ve čtvercové místnosti v domě. Má silný okraj z červených dlaždic obklopující centrální čtverec z šedých dlaždic. V šedém čtverci je červeně vyznačeno několik dekorací, včetně geometrického okraje, listů a centrálního šestibokého kříže. Složitá geometrická obruba má vzor známý jako "svastika-meandr". Svastika je starobylý symbol, který se vyskytuje ve většině světových kultur, a je běžným geometrickým motivem římských mozaik, vytvořeným rozložením vzoru na opakující se mřížku 4 x 4 čtverce. V rámci projektu máme v plánu jej vyzvednout a uchovat pro budoucí vystavení."

Budova se svatyní

Ještě kurióznější je však třetí malá římská stavba nalezená uprostřed lokality. Má velkou zahloubenou místnost nebo sklep a na jedné straně je k ní pravděpodobně připojena malá apsida (půlkruhový výklenek). V současné době nemá budova žádný zřejmý účel, ale zahloubené místnosti jsou v římské době poměrně neobvyklé. "V současné době se hodně spekuluje o tom, co by tato budova mohla být. Mohlo by se jednat o velký hypokaust. Budova je zastrčená ve dvorech a zahradách uprostřed insula, což jí dává soukromí daleko od okolních ulic; a případná apsida je opravdu dost velká jen na to, aby se do ní vešlo něco jako socha, což nás nutí přemýšlet, zda se nejedná o něco zvláštního, například svatyni," dodal Mathew Morris.

Jak žila městská chudina ve středověku? Horší podmínky nelze stěží představit
Magazín

Jak žila městská chudina ve středověku? Horší podmínky nelze stěží představit

Poklidné ulice pro řemeslníky

Celé naleziště pak odkrylo i další podrobnosti o dobovém životě. Byla zde nalezena hrbolatá štěrková ulice, která byl a zřejmě v římském období klidná. V jejím okolí se nenacházely žádné podstatné budov, ale spíše přírodní, zahradní a dvorní objekty, pravděpodobně s některými dřevěnými stavbami. V oblasti byly nalezeny doklady o zpracování mědi, což možná naznačuje obchodní nebo průmyslovou činnost.

Naleziště v Leicesteru v tuto chvíli velmi obohatilo znalosti o způsobu života ve starořímské provincii.

Zdroje:

www.ancient-origins.net, www.ancientvine.com, www.legendsandchronicles.com

Tagy dům Leicester mozaika Řím topení