Vykopávky financuje společnost Ingleby, která bude na tomto místě stavět byty, a tým z Archeologické služby Leicesterské univerzity (ULAS) úzce spolupracuje s architekty, aby minimalizoval dopad nové budovy na archeologické podloží.

Tým z Leicesterské univerzity provedl rozsáhlé vykopávky na místním nalezišti. Projekt odhalil nové zajímavé důkazy o římské minulosti Leicesteru, včetně dokladů o existenci římské ulice a římského domu, který byl kdysi vyložen mozaikovou dlažbou.

Snaha zachovat co nejvíce původního

Vykopávky pokrývají téměř dvě třetiny římské insula (městského bloku) a dávají archeologům úžasnou příležitost prozkoumat život v severovýchodní čtvrti římského města. Dosud byla identifikována římská ulice a tři římské budovy.

Z půdorysu navrhované budovy se odstraňuje novodobá suť a půda z viktoriánské zahrady, aby se odkryla středověká a římská archeologie. Archeologové tak mohou určit, kde budou mít základy nové budovy nepříznivý vliv na důležité archeologické nálezy, které pak mohou být buď navrženy kolem, nebo vykopány před jejich zničením, a většina archeologie tak zůstane pod novou budovou zachována nedotčená.

Luxusní doby s mozaikou a topením

Na západní straně lokality byla odkryta velká římská budova. Dvě řady místností lemovaných chodbou nebo portikem obklopují nádvoří a přinejmenším v jedné místnosti bylo odkryto podlahové vytápění neboli hypokaust. Touto vymožeností se mohlo pochlubit dokonce více luxusních domů z tohoto období. Obdobný římský dům byl totiž nalezen i na východní straně lokality. Nejméně ve třech jeho místnostech jsou důkazy o mozaikových podlahách a jeden z fragmentů mozaiky o rozměrech asi 2 × 3 m je jedním z největších kusů mozaikové dlažby nalezených v Leicesteru za posledních 30 let.

Na prohlídku starořímského virtuálního domu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mathew Morris, ředitel ULAS, uvedl: "Tento objev je nejvýznamnějším objevem v Leicesteru: Mozaika je fantastická a domníváme se, že pochází z počátku čtvrtého století našeho letopočtu. Původně by se nacházela ve čtvercové místnosti v domě. Má silný okraj z červených dlaždic obklopující centrální čtverec z šedých dlaždic. V šedém čtverci je červeně vyznačeno několik dekorací, včetně geometrického okraje, listů a centrálního šestibokého kříže. Složitá geometrická obruba má vzor známý jako "svastika-meandr". Svastika je starobylý symbol, který se vyskytuje ve většině světových kultur, a je běžným geometrickým motivem římských mozaik, vytvořeným rozložením vzoru na opakující se mřížku 4 x 4 čtverce. V rámci projektu máme v plánu jej vyzvednout a uchovat pro budoucí vystavení."

Budova se svatyní

Ještě kurióznější je však třetí malá římská stavba nalezená uprostřed lokality. Má velkou zahloubenou místnost nebo sklep a na jedné straně je k ní pravděpodobně připojena malá apsida (půlkruhový výklenek). V současné době nemá budova žádný zřejmý účel, ale zahloubené místnosti jsou v římské době poměrně neobvyklé. "V současné době se hodně spekuluje o tom, co by tato budova mohla být. Mohlo by se jednat o velký hypokaust. Budova je zastrčená ve dvorech a zahradách uprostřed insula, což jí dává soukromí daleko od okolních ulic; a případná apsida je opravdu dost velká jen na to, aby se do ní vešlo něco jako socha, což nás nutí přemýšlet, zda se nejedná o něco zvláštního, například svatyni," dodal Mathew Morris.

Poklidné ulice pro řemeslníky

Celé naleziště pak odkrylo i další podrobnosti o dobovém životě. Byla zde nalezena hrbolatá štěrková ulice, která byl a zřejmě v římském období klidná. V jejím okolí se nenacházely žádné podstatné budov, ale spíše přírodní, zahradní a dvorní objekty, pravděpodobně s některými dřevěnými stavbami. V oblasti byly nalezeny doklady o zpracování mědi, což možná naznačuje obchodní nebo průmyslovou činnost.

Naleziště v Leicesteru v tuto chvíli velmi obohatilo znalosti o způsobu života ve starořímské provincii.

Zdroje:

www.ancient-origins.net, www.ancientvine.com, www.legendsandchronicles.com