Záhada starověkých kabelek je podobná, jako záhada mnoha dalších předmětů, jež jsou zobrazeny na reliéfech, rytinách a v hrobkách – letadla, astronauti, starý mobil nebo další záhadné předměty, které většinou vedou konspirační teoretiky k bláznivým teoriím.

Na video se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Kabelky všude, kam se podíváš

Je jasné, že starověcí občas vytvořili dílo, které se vymklo předpokládaným znalostem nebo schopnostem. Moderní pseudovědci pak stojí v úžasu nad úspěchy těchto "primitivních" lidí, protože nevěří, že by bylo možné toto postavit bez dnešních znalostí a technologií. A pak přijde na řadu mimozemská teorie. Takový je běžný postup výkladu věcí, které si vysvětlit nedokážeme. Podobnou záhadou jsou i „kabelky", které lze spatřit na mnoha kamenných reliéfech po celém světě.

Nejedná se samozřejmě doslova o dnešní kabelky, ale spíše o předměty, které je velmi nápadně připomínají a které byly zachyceny na starověkých rytinách. Vypadají jako obdélníkové základny visící na půlkruhovém uchu. Lidé na kamenných rytinách jsou často zobrazováni, jak tyto „kabelky" nesou, a to bez ohledu na to, kde bylo dílo vytvořeno.

Podobné motivy se objevují na starověkých nalezištích celého světa v širokém časovém rozpětí. Najdeme je například v nejstarším chrámu světa, Gobelki Tepe v Turecku, na olméckých řezbách v dnešním Mexiku, ve starověké Asýrii i Sumeru a i ve starověkém Egyptě, kde je coby egyptský ankh nosila božstva jako byl Horus. Jedná se o rytiny zobrazující mimozemšťany?

Kabelky? Ne, obyčejné pytle

Kromě kabelkové teorie se objevuje teorie o tom, že se jedná nikoli o módní doplněk, ale o pytle. Jak zaznělo na YouTube, je známo, že zemědělství začalo poblíž hory Ararat. Zde také údajně spočinula Noemova archa a přeživší po velké potopě zde založili postkataklyzmatickou civilizaci. Podle této teorie pak v těchto kabelkách, či pytlích, byla schována semena, jež byla na palubě archy uchována, aby byla později použita při znovuosídlování Zeměkoule po Velké potopě. Stejně šílená teorie jako mimozemská, nemyslíte?

Se zajímavou teorií přichází i toto video:

Zdroj: Youtube

Podle neochvějných stoupenců kabelek jde však skutečně o kabelky. I starověcí lidé nemohli nosit věci jen po kapsách. A proto je tak zachytilo dobové umění, reprezentativní umění, které zobrazuje reálné věci. Tento druh umění je starší než abstraktní umění, takže bychom zde neměli hledat žádný skrytý význam. Kabelky se, stejně jako šaty, tedy logicky objevují na dobovém ztvárnění lidí. Pak by to znamenalo, že dnešní kabelky rozhodně nejsou výstřelkem moderní doby. Měli bychom tedy přijmout fakt, že i na starověkých sochách z několika různých kultur jsou zobrazena božstva svírající stejný druh doplňku.

Zdroje:

metro.co.uk, www.grunge.com