Unikátní záběry: Nádherný vrak starověké lodi u pobřeží Izraele mění dějiny

Jarouš M Komořanský | 1. 10. 2022

Obchodníci ze Západu připlouvali do Izraele za obchodem celé věky. Nyní víme, že se tak dělo i po dobytí islámem. Dokazuje to starověký vrak lodi objevený 1200 let po jeho potopení právě ve Svaté zemi. Bývalá téměř 25 metrů dlouhá obchodní loď byla naložená nákladem z celého Středomoří a její vrak byl nalezen před několika dny. Jedná se o zela jedinečný objev.

Díky písčitému a mělkému izraelskému moři došlo k neskutečnému objevu. Jak se ukázalo, moře písky posouvá, a právě nyní odhalilo další tajemství. V Maagan Michael si dva amatérští potápěči všimli kusu dřeva trčícího ze dna a nahlásili to úřadům.

Podívejte se na toto jedinečné video:

Zdroj: Youtube

Starověký vrak lodi s nákladem byl nalezen neskutečných 1 200 let po potopení ve Svaté zemi. Ještě mně uvěřitelné je to, že vrak byl nalezen velmi blízko u břehu. Loď se potopila v době, kdy křesťanská Byzantská říše ztrácela kontrolu nad oblastí a islámská nadvláda se rozšiřovala, což však evidentně nepoznamenalo obchod.

I přes náboženské rozdělení zemí ve středomoří obchod vzkvétal a vrak je toho důkazem. Některé zde nalezené součásti nákladu totiž nesly symboly křesťanské byzantské církve, zatímco jiné měly nápisy v arabštině.

Jedinečný nález na výborně dostupném místě

Izraelské pobřeží je bohaté na pozůstatky lodí, které se v průběhu tisíciletí potopily. Vraky jsou zde pro studium přístupnější než jinde ve Středomoří, protože moře je zde mělké a písčité dno výborně uchovává artefakty.

"Máme velký vrak lodi, o němž se domníváme, že původní loď byla dlouhá asi 25 metrů a naložená nákladem z celého Středomoří. To ukazuje, že obchod se zbytkem Středomoří přetrvával i přes náboženské rozpory,“ uvedla Deborah Cvikelová, námořní archeoložka z Haifské univerzity a vedoucí vykopávek.

Artefakty nalezené na palubě ukazují, že loď ze 7. nebo 8. století našeho letopočtu kotvila na Kypru, v Egyptě, zřejmě i v Turecku a možná až na severoafrickém pobřeží.

Vykopávky jsou podporovány Izraelskou vědeckou nadací, nadací Honor Frost a Institutem námořní archeologie při Texaské univerzitě.

Podívejte se na úchvatné záběry starověkých civilizací, které pohltilo moře
Magazín

Podívejte se na úchvatné záběry starověkých civilizací, které pohltilo moře

Až dosud jsme se domnívali, že v době islamizace obchod téměř ustal a že ve Středomoří žádný mezinárodní obchod neexistoval. „Domnívali jsme se, že podél pobřeží se plavila hlavně menší plavidla, která prováděla kabotáž,“ tvrdí Cvikelová. Nyní se zdá, že už to tak není.

Její tým pak zmapoval velkou část dřevěné kostry dlouhé 20 m a široké 5 m, která se zachovala. Díky nové technologii se podařilo pomocí podvodních vysavačů najít více než 200 amfor. V nich byly patrné přísady středomořské stravy, jako je rybí omáčka a různé olivy, datle a fíky. Kromě toho byly objeveny i plavební nástroje jako provazy a osobní předměty, například dřevěné hřebeny. Odhaleny byly i pozůstatky zvířat, brouků a šesti krys.

„Musíte být velmi pozorní, protože některé pozůstatky, jako rybí kosti, krysí kosti nebo olivové jamky, jsou tak drobné, že se mohou ztratit ve zlomku vteřiny,“ říká Cvikelová.

Více informací zjistíte zde:

Zdroj: Youtube

Vědci nyní doufají, že se jim podaří najít sál, kde by mohla být loď vystavena pro veřejnost. Pokud se tak nestane, nebude vyzdvižena, ale zasypána pískem a ponechána na mořském dně.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk, edition.cnn.com, www.express.co.uk

Tagy Byzantská říše Egypt Haifská univerzita Izrael Kypr moře obchod Středomoří Turecko