Starověké civilizace vyvinuly různé metody detekce zemětřesení dávno před vynálezem moderních seismometrů. Moderní seismografy jsou mimořádně citlivá zařízení, která díky záznamu sebemenších pohybů laserového světla nebo magnetů dokáží detekovat i ty nejmenší otřesy, které my, lidé, přirozeně nevnímáme.

Mezi starověké technologie patří seismoskop, přístroj, který detekuje pohyby půdy a dokáže předpovídat výskyt zemětřesení. Jedním z takových starověkých detektorů zemětřesení je "seismoskop dynastie Východní Han", jehož stáří se odhaduje na více než 2 000 let. Seismoskop dynastie Východní Han je považován za jeden z nejpřesnějších starověkých detektorů zemětřesení, s dosahem detekce přes 500 mil. Dokázal odhalit zemětřesení o síle 6 a více stupňů, což svědčí o schopnostech a znalostech jeho vynálezce Zhang Henga.

Umělecké dílo dokázalo předpovědět zemětřesení

Podle článku na webu Anomalien byl seismoskop dynastie Východní Han vynalezen čínským astronomem jménem Zhang Heng v roce 132 našeho letopočtu. Tento muž se zabýval astronomií, matematikou, přírodovědou, inženýrstvím, kartografií a poezií a většinu svého dospělého života působil jako vládní úředník.

Seismoskop je vyroben z bronzu a je vysoký přes 180 cm. Je navržen tak, aby připomínal draka, tvora, který v čínské kultuře symbolizuje moc a sílu. Seismoskop má osm dračích hlav uspořádaných do kruhu a v tlamě každého draka je koule. Draci sedí na osmi bronzových ropuchách, z nichž každá má otevřenou tlamu a pod ní bronzovou nádobu. A existují i jiné varianty téhož přístroje, jak ukazuje například magazín engadget.com.

Vypadá spíše jako umělecký předmět než přístroj na detekci zemětřesení. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak přístroj funguje?

Když dojde k zemětřesení, spustí se kyvadlo seismoskopu, což způsobí, že jedna z dračích hlav se otevře a uvolní kouli do úst ropuchy pod ní. Zvuk koule narážející do nádoby vytváří hlasitý zvuk, který slyší lidé v okolí a upozorňuje je na zemětřesení. Místo zemětřesení lze určit také podle polohy dračí hlavy, která vypouští kouli.

Obecně se však soudí, že uvnitř dutého těla seismoskopu viselo kyvadlo, zatímco pákové mechanismy připojené ke každému z draků kyvadlo obklopovaly ze všech stran. Rázové vlny kyvadlo rozkývaly a to aktivovalo jeden z mechanismů uvnitř. Příslušný drak daroval svou kuličku ropušnici a informoval dvůr nejen o tom, že došlo k zemětřesení, ale také o tom, z jakého směru otřesy přišly. Každý drak a ropucha se vztahovali k jednomu bodu kompasu, tedy ke světovým stranám.

Proč draci a ropuchy?

Kromě praktické funkce plnil seismoskop dynastie Východní Chan také symbolický účel. Ve staré Číně se věřilo, že zemětřesení způsobují draci bojující na obloze. Design seismoskopu s dračími hlavami a ropuchami měl draky uklidnit a zabránit jim, aby způsobovali zemětřesení.
Vynález seismoskopu dynastie Východní Han byl významným úspěchem starověké čínské vědy a techniky. Prokázal, že staří Číňané rozuměli seismologii a dokázali vyvinout složité stroje na detekci zemětřesení. Je také důkazem vynalézavosti a tvořivosti starověkých kultur.

Převratný vynález doby

Dnes je seismoskop dynastie Východní Chan považován za cenný artefakt starověké čínské historie a je vystaven v Muzeu královských hrobek Silla v jihokorejském Kjongdžu. Ačkoli moderní seismometry nahradily seismoskop jako hlavní nástroj pro detekci zemětřesení, význam seismoskopu jako starověkého detektoru zemětřesení nelze přeceňovat. Seismoskop dynastie Východní Chan je neuvěřitelným příkladem starověké technologie, která dokládá vyspělost a vynalézavost starověkých civilizací. Díky své přesnosti a dosahu je pozoruhodným úspěchem starověké seismologie a cenným artefaktem lidské historie.

Zdroje: anomalien.com, www.engadget.com, eandt.theiet.org