Historie vzniku bowlingu jde ruku v ruce s historií samotnou. Egyptský bowling se hrál s 10 kameny - bowlingovými koulemi, které se házely k díře v zemi, podobě jako petang. Kuželky se nehrály v kuželnách, ani se nesrážely bowlingovými koulemi, i když základní princip hry byl podobný modernímu kuželkovému desetiboji.

Až později se ze staroegyptského bowlingu v průběhu dějin vyvinulo několik druhů bowlingu. Přestože je tedy bowling přisuzován starým Egypťanům, tato skutečnost, že se jedná o kolébku hry, není jednoznačně prokázána.

„Něco mezi“

Cesta od používání kamenů jako bowlingových koulí při mírumilovných hrách bowlingu na trávníku až k vyměřování bowlingových drah s přesnými rozměry a volání "faul", byla ale dlouhá. Koule se často vyráběly z kukuřičných plev, potažených kůží a převázaných provázkem, či z kamene nebo dokonce z porcelánu. Primitivní formu kuželky od Egypťanů později převzaly další starověké civilizace včetně Římanů, a nakonec se vyvinula do podoby, kterou hrajeme dodnes.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Za kolébku bowlingu může být považován starý Egypt, kde se kamenné koule házely po dráze. Původní hra starých Egypťanů byla kombinací bowlingu, kulečníku a travních kuželek. Jejím dějištěm byl Narmoutheos v oblasti Fayoum, místo nacházející se asi 90 km jižně od Káhiry. Kuželky se hrály ve velké místnosti, která jako by byla určena pro moderní kuželky, ale původní hra byla odlišná od hry na tenpiny, kterou hrajeme na bowlingové dráze dnes. Chodba, na níž se kuželky hrály, byla asi 4 metry dlouhá, 20 centimetrů široká a 10 centimetrů hluboká. V jejím středu se nacházela deseticentimetrová díra.

Objev kuželek ve starověkém hrobě

Kuželky vznikly v roce 5200 př. n. l., kdy k základnímu vybavení patřilo devět kamenů, po kterých se kutálela kamenná "kuželkářská koule". Staří Egypťané používali kameny jako bowlingovou kouli, aby se pokusili srazit různé předměty. Účelem koule bylo překonat oblouk postavený ze tří kusů mramoru a teprve poté se skutálela dolů.

Kamenné bowlingové koule se od dnešních bowlingových koulí značně lišily. Víme to díky objevu, který učinil britský archeolog, sir William Matthew Flinders Petrie, emeritní profesor egyptologie na Londýnské univerzitě, který celkem vykopal téměř 3000 starověkých hrobů. Ten objevil během jedné archeologické expedice v hrobce egyptského chlapce vybavení pro bowling. Chlapcův hrob obsahoval řadu koulí a devět kamenů ve tvaru, který podle Petrieho připomínal vázy. Archeologové je nejprve považovali za ozdoby, ale brzy si uvědomili, že objevili nejstarší důkaz o hře v kuželky, jeden z nejnečekanějších staroegyptských vynálezů.

Později bylo datum pohřbu tohoto chlapce přesně stanoveno na 5200 let před naším letopočtem, čímž se jedná o nejstarší známý styl bowlingu, který byl autenticky datován.

Kromě toho, že egyptští faraoni po tisíce let vládli obrovské říši, podařilo se jim zkrotit a zalidnit divočinu, stavěli nadčasové památky, které patří mezi divy světa a vytvářeli legendy, stáli zřejmě také u zrodu bowlingu.

Více informací získáte i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.thecollector.com

www.look4ward.co.uk

bowlingfix.com

www.bowling.com