A každá doba vám, pokud jde o zaměstnání, dá rozhodně na výběr. I ta starořímská!

Kdybyste žili ve starověkém Římě, kterou práci byste dělali?

Ve starověkém Římě, stejně jako dnes, si lidé mohli vybírat z velkého množství prací, kterými se chtěli živit. Mohli být zemědělci, obchodníci či nechvalně známí gladiátoři. Mohli se však také angažovat například v politice. Nápadům se meze rozhodně nekladly.

Dokážete si představit, jakou práci byste zvolili vy, pokud byste se v dobách starověkého Říma náhle ocitli? 

Pro mnoho lidí je představa práce v této době omezena výhradně na gladiátory, bojovníky či otroky. Tak tomu ale rozhodně nebylo. Rozmanitost zaměstnání byla v dobách starověkého Říma daleko větší. Záleželo jen na tom, co se daný člověk rozhodl dělat a čemu se chtěl po celý život věnovat. Válečníci tak byli pouze jednou z nabízených možností. 

Vyberte si, která k vám sedne nejépe

Starověký Řím disponoval pracemi, které byly potřebné, jako zemědělci či gladiátoři. Zemědělci se starali o úrodu a její sklizeň, stejně tak se ale museli starat o dobytek. Gladiátoři byly zábavou převážně majetné vrstvy obyvatelstva.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pak ale existovala také zaměstnání, která lidé vykonávali, protože je měli rádi a měli k nim vztah. Byli to například řídící nejrůznějších podniků, dodavatelé cenného zboží, které bylo určeno pro královské účely a další služby. Tedy podobně, jako tomu je dnes.

Lidé si tak mohli zvolit, zda chtějí pracovat na poli, sázet, sít nebo sklízet anebo zda se raději budou věnovat obchodu. Ten se ale ve starověkém Římě většinou dědil z generace na generaci. Pokud se tedy někdo narodil do rodiny obchodníka, na výběr, co bude dělat, příliš nedostal.

Nutno podotknout, že nejrozšířenější prací bylo zemědělství. A to hlavně v dobách válek. Díky zemědělcům se tvořily zásoby potravin, z nichž se pak krmili vojáci v boji. 

O tom, že zemědělství zaujímalo ve starověkém Římě poměrně velkou roli, svědčí i fakt, že se obhospodařovala velká území. To proto, aby se pokryla obživa tehdejší populace. Ta byla v dobách starověkého Říma skutečně rozsáhlá.

Vítaným zaměstnáním však byla také práce mlynáře nebo činnost na sýpce. V Římě však fungovala celá řada dalších podniků, jako pekárny, stravovny nebo obchody s nejnovější módou. Každý tak mohl dělat přesně to, po čem jeho srdce toužilo.

Zdroje:

rome.mrdonn.org

www.legendsandchronicles.com

www.historydefined.net