Slavná profesorka klasického období Mary Beardová upozornila ve své práci na tuto antologii obsahující přibližně 260 vtipů, které nabízejí pohled na smysl pro humor Římanů. Vtipy ukazují, že se od nás příliš nelišili, pokud jde o to, jak si užít dobrou zábavu.

Na video, které hovoří i o jiné staré knize sebraných vtipů, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vtipy podobné těm našim?

Jeden z nejstarších doložených vtipů ze sbírky zní takto:

Jde student do města a jeden z jeho přátel ho požádá o laskavost: „koupil bys mi dva patnáctileté otroky?“ „S radostí,“ odpoví student. „Když neseženu dva patnáctileté, přivedu ti jednoho, kterému už je třicet“.

Tento vtip, stejně jako mnoho dalších z Filogelosu, ukazuje ochotu Římanů dělat si legraci ze sebe a své společnosti, podobně jako moderní komici.

Trojice jako trojice

Je zajímavé, že tyto starověké vtipy odhalují některá univerzální témata, která rezonují i dnes. Například vtip o muži se špatným dechem, který se ptá své ženy, proč ho nenávidí, a její odpověď zní: „Protože mě miluješ," ukazuje, že humor týkající se vztahů a každodenního života obstál ve zkoušce času.

Dokazuje to i další vtip, v němž vystupují roztržitý profesor, holič a plešatý muž, tedy obdoba dnes jiné oblíbené trojice - formát Angličan, Ir, Skot.

Podobné vtipy ale chápeme jinak

Profesorka Beardová upozornila, že ačkoli jsou tyto vtipy překvapivě relativní, kontext a kulturní rozdíly doby mohou někdy změnit jejich interpretaci.

Vtip o získávání patnáctiletých otroků může mít různé konotace, moderní publikum jej může číst jako sexuální narážku, zatímco ve starověkém světě mohl odkazovat na podivnosti s čísly. Tento postřeh vyvolává otázku, do jaké míry můžeme plně pochopit humor minulosti.

Fekální vtipy ale zůstávají, jak ukazuje i toto video:

Zdroj: Youtube

Nadčasovost s otazníkem

Sbírka Filogelos také poukazuje na zálibu Římanů v satirizování "intelektuálů", cizinců a společenských norem, což odhaluje jejich vtipný a sebeuvědomělý přístup ke komedii.

Tento humorný pohled do minulosti podtrhuje nadčasovou povahu komedie, neboť vtipy, které se odehrávají po staletí, stále dokáží vyvolat smích a nadhled, i když se jejich přesný význam mohl v průběhu času měnit.

Zdroje: aleteia.org,  www.theguardian.com, en.wikipedia.org/wiki/Philogelos