Tivadar Csontváry Kosztka byl součástí avantgardního hnutí počátku dvacátého století. Jeho um však přesáhl hranice Maďarska a stal se slavný po celé Evropě, i když tvořil převážně v Budapešti. Výstavy měl i v Paříži a západní Evropě.

Kontroverzní malíř měl i velmi netradiční životní styl a byl považován za výstředního. Byl vegetarián, antialkoholik, pacifista a nesnášel kouření. Objevily se i názory, že byl počínajícím nebo úplným schizofrenikem.

Starý rybář – Bůh nebo Ďábel?

Nedávný objev z roku 2016 však vrhl nové světlo na jedno z Csontváryho nejslavnějších děl. Jedná se právě o obraz s vyobrazením starého rybáře. Když se na obraz podíváte, vidíte tvář muže poznamenanou nejen slaností moře, ale i mnoha zkušenostmi. Jeho pohled plný moudrosti v sobě skrývá tajemství a možná i skrytý význam...

Skutečné tajemství obrazu však bylo odhaleno až po autorově smrti. Spočívá v umístění zrcadla doprostřed plátna, a tak jsou zobrazeny dvě různé tváře: Boží (pravá strana starce) a ďáblova (levá)…

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Kouzlo a tajemství zrcadlové malby

Když se na obraz podíváte, na první pohled je zcela normální, i když tvář se hned jeví jako nesouměrná. Pokud však obě poloviny oddělíme a zrcadlově zkopírujeme, získámě dvě zcela jiné tváře – a naprosto protikladné. Obraz nám ukazuje bipolaritu lidského bytí, dobrou a špatnou tvář nás všech.

Ona zrcadlová malba je taktikou i dalších mistrů. Používal ji i Arcimboldo nebo mnozí barokní autoři, kteří zkoumali pomocí optických klamů a trompe l'oeil.
Csontváryho obraz Starý rybář byl dokončen v roce 1902. Zobrazuje staršího muže stojícího na skalnatém břehu a hledícího na moře. Obraz byl dlouho obdivován pro svůj realismus a emocionální hloubku, ale tento objev jej posunul zcela jinam.

Jednalo se o autoportrét?

Navíc se údajně kromě zrcadlové malby v obraze ukrývalo ještě jedno tajemství. Při rutinní prohlídce obrazu objevili konzervátoři skrytý vzkaz v Csontváryho podpisu. Vzkaz zněl: "Já, Tivadar Kosztka Csontváry, malíř tohoto obrazu, jsem na něm zobrazil sám sebe ve věku 70 let."

Toto odhalení vyvolalo v uměleckém světě rozruch, neboť naznačuje, že Csontváry možná záměrně klamal své publikum. Obraz byl dříve považován za portrét neznámého rybáře, ale objev skrytého vzkazu naznačuje, že Csontváry možná celou dobu zobrazoval sám sebe.
Toto odhalení vyvolalo debatu mezi historiky umění a kritiky, přičemž někteří chválí Csontváryho kreativitu a jiní zpochybňují etiku klamání publika. Nicméně tento objev dodal interpretaci Csontváryho díla nový rozměr a upozorňuje na složitý vztah mezi umělcem a diváky.

Zdroje: hungarytoday.hu, es.wikipedia.org/wiki/Tivadar_Kosztka_Csontvary, historia-arte.com