Stavba pyramid ve starověkém Egyptě je impozantním inženýrským dílem, které po staletí fascinuje vědce i laiky. Ptáte se, jak staří Egypťané manipulovali s velkými kamennými bloky při stavbě pyramid před 4600 lety? Na to odpovídá mimo jiné také studie Univerzity v Pensylvánii z roku 2014, která naznačuje, že staří Egypťané používali fyzikální trik, který jim usnadňoval přesouvání velkých kamenných bloků.

Omezené technologie, rychlost, vzdálenost a dokonalost

Jedním z nejzajímavějších aspektů pyramid je to, jak staří Egypťané dokázali přemístit tak velké kamenné bloky na místo vzhledem k omezené technologii, která byla v té době k dispozici.

Jedna z teorií, která si v posledních letech získala popularitu, tvrdí, že staří Egypťané používali fyzikální trik s vodou, aby si přesun velkých kamenných bloků výrazně usnadnili. Zmíněný trik spočíval v tom, že se před kamenné bloky nalil písek vodou, čímž se snížilo tření mezi bloky a zemí. Dělníkům to usnadnilo posun bloků po písku a jejich přemístění na místo. Článek cituje studii, která zjistila, že mokrý písek může snížit tření mezi předměty až o 20 %. Video ke zhlédnutí nabízíme zde:

Zdroj: Youtube

V čem vodní trik spočívá

Vodní trik spočíval v tom, že se před kamenné bloky nalila voda na písek, jak jsme uvedli výše. Vodní trik je založený na principu mechaniky tekutin, který říká, že odpor pohybu v tekutině (např. ve vodě) je mnohem menší než v pevném materiálu (např. v písku). Když se do písku přidá voda, vytvoří se kolem každého zrnka písku tenká vrstva molekul vody, která snižuje tření mezi zrnky.

Možností je však více

Teorií kolem pyramid je ale mnohem více než pyramid na gízské plošině. Ani vodní trik není jedinou metodou, kterou mohli staří Egypťané používat k přemisťování kamenných bloků. Vědci navrhli i jiné metody, například použití saní, ramp a kladek. Vodní trik je však zajímavou teorií, kterou podporují některé fyzické důkazy, například objev vodních kanálků kolem základny některých pyramid.

Kromě vodního triku mohli staří Egypťané k přemísťování kamenných bloků používat také maziva, jako je živočišný tuk nebo rostlinný olej. Tato maziva by snížila tření mezi bloky a zemí, což by dělníkům usnadnilo jejich přesun.

Zlatá střední cesta

I když je trik s vodou zajímavou teorií, ve skutečnosti byla metoda asi kombinací mnoha možností dohromady. Stavba pyramid byla složitý proces, který pravděpodobně zahrnoval kombinaci technik a technologií. Dělníci, kteří pyramidy stavěli, byli kvalifikovaní a vzdělaní a museli mít hluboké znalosti fyziky a technických principů spojených s přemísťováním velkých kamenných bloků.

I když tedy staří Egypťané mohli při stavbě pyramid používat fyzikální trik s vodou k přemisťování velkých kamenných bloků, teorie má mnoho kritiků. Vodní trik by však mohl být účinnou metodou pro snížení tření a usnadnění pohybu kvádrů. Stavba pyramid zůstává působivým inženýrským dílem a svědectvím o vynalézavosti a zručnosti starých Egypťanů.

I když se asi nikdy přesně nedozvíme, jak dokázali ve své době tito lidé přemístit tak velké kamenné bloky... I v tom tkví krása pyramid.

Zdroje: vosveteit.zoznam.sk, www.ling.upenn.edu - studie, www.britannica.com