Dávní lidé v evropské době ledové sestrojili neuvěřitelné dílo, když spojili kosti mamutů a vybudovali důmyslné obydlí. To bylo odkryto na známém archeologickém nalezišti Kostenki 11.

Kostenki 11 leží asi 500 kilometrů jižně od Moskvy a je poměrně exponované. Celkově lokalita představuje vzácný příklad paleolitických lovců a sběračů žijících v drsném prostředí. V době ledové bylo obtížné přežít a zdroje obživy byly omezené. Lidé proto kvůli krutým zimám tuto oblast opouštěli. Cestou do teplejšího podnebí vytvořili lidé rozsáhlé kostěné struktury.

Kostenki 11 – svědek doby ledové

Na Ukrajině a v západní části ruské roviny je známo asi 70 podobných struktur, ale Kostenki 11 je pravděpodobně jedním z nejstarších objektů v této oblasti. Kostenki 11 bylo očividně odlišné od jiných potenciálních zastávek. Přicházeli sem masově mamuti i lidé, takže zde zřejmě byl přírodní pramen, který poskytoval nezamrzlou tekutou vodu po celou zimu. Právě tento „luxus“ byl zřejmě tím, co lidi do oblasti lákalo.

I přesto však Kostenki 11 odhalilo jedinečné tajemství, když zde archeologové z Exeterské univerzity objevili kruhový objekt.

Dům z mamutích kostí

Na nalezišti Kostenki 11 bylo k obložení stěn stavby použito celkem 51 dolních čelistí a 64 jednotlivých lebek, které byly následně rozptýleny po interiéru. Velká stavba o rozměrech 9 × 9 metrů je téměř celá postavena z velkých mamutích kostí, ale byly zde nalezeny i kosti sobů, medvědů, vlků a koní a také lišek ryšavých a polárních.

Podařilo se objasnit, že stavba sloužila k ubytování dávných lidí během poslední doby ledové. Jak dnes víme, léta v evropské době ledové a v této oblasti byla krátká a chladná, naopak zimy byly dlouhé a chladné. Teploty zde dosahovaly i -20 °C a méně.

Doba ledová začala v severní Evropě asi před 75 000 lety a skončila asi před 18 000 lety. Lidé byli nuceni s klimatem bojovat a jak se ukázalo, pro boj s drsným prostředím si stavěli obydlí z kostí pocházejících ze zvířecích pohřebišť.

Lovci a sběrači

Kromě kostí použitých pro stavbu budovy byly uvnitř nalezeny i zbytky zuhelnatělého dřeva a dalších měkkých nedřevnatých rostlin. Dokazuje to, že lidé spalovali dřevo i kosti jako palivo, a rovněž sháněli rostliny, které používali na výrobu jedů, léků, provázků a látek.

Více než 50 uvnitř nalezených zuhelnatělých semen naznačuje, že lidé rostliny pravděpodobně vařili. Jedná se zřejmě o projev extrémního nedostatku. Lidé požívali jedlé rostliny.

Nedaleko obydlí pak byly nalezeny stovky drobných kamenných a křemenných úlomků, které pravděpodobně sloužily k lovu a porážení zvířat.

Na video z komplexu sestaveného z mamutích kostí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Díky nálezům z této lokality víme dnes více o tom, jak naši předkové přežívali v tak chladném a nehostinném prostředí na vrcholu poslední doby ledové. Zatímco většina ostatních míst v podobných zeměpisných šířkách v Evropě byla v této době opuštěna, lidé v Kostenkách se dokázali přizpůsobit. Našli zde zázemí, potravu, přístřeší i vodu.

Zdroje:

www.iflscience.com, www.heritagedaily.com, www.nytimes.com