Jak došlo k pochodu známému jako Stezka slz

Na začátku 19. století vznikal ve Spojených státech velký tlak na to, aby byli domorodci vytlačeni mimo pozemky, které byly v zájmu příchozích osadníků. Takzvaný "indiánský problém" je termín, který se vžil během vlády prezidenta Johnsona. Právě ten se, více než jiní, zasadil o přesun původních kmenů do vzdálených rezervací. Indiánské národy, které Američané nazývali „Pět civilizovaných kmenů“, byly i přes původní uspořádání zmanipulovány množstvím dohod, které Johnson několik let prosazoval a pozměňoval, aby dosáhl jediného. Jeho hlavním cílem bylo zbavit se Indiánů a získat půdu, která byla v zájmu amerických osadníků, a to se mu také nakonec povedlo.

Na Stezku slz bylo vyhnáno pět civilizovaných kmenů

Pět civilizovaných kmenů se mohlo snažit, jak chtělo. Pokřtění, znalost angličtiny i vlastního jazyka, který začali vzdělaní zapisovat, nejenže nestačilo, ale vlastně o ně nebyl zájem. Někteří z domorodců byli dokonce tak "civilizovaní", že vlastnili otroky jako bílí. Čerokíové byli známí rovnoprávnosti pohlaví, zemědělskými usedlostmi, které tvořily malá města, i demokratickým společenským systémem. Těchto pět domorodých národů asimilovalo způsoby osadníků už během 18. století a byli k nim přátelští, o čemž svědčí i mnohé smíšené rodiny většinou s Francouzi a Skoty a hlavně čilý obchod. I přesto bylo třeba Čerokíe, Čokty, Kríky, Čikasavy i Seminoly odstranit v zájmu rozšiřující se komunity nově příchozích, kteří měli hlavně zájem o pozemky a případná naleziště nerostného bohatství.

Stezka slz byla dlouhá víc než tisíc kilometrů

Federální vláda se napřed pokusila přesvědčit domorodé kmeny, že je přesun v jejich vlastním zájmu. Rezervace jim slibovala vlastní půdu a také zákony, které se dodnes v různých rezervacích liší. Malá část domorodců skutečně odešla, neboť jim byla slíbena svoboda, byť v rezervaci. Majoritní většina ale zůstávala na své půdě, a nakonec byly kmeny v několika vlnách přinuceny k opuštění svých území. Všichni pak podstoupili jeden a půl až dva tisíce kilometrů dlouhý pochod do rezervace, kde směli žít. Indiánské teritorium bylo za řekou Mississippi a mezi lety 1828 až 1838 se tisíce domorodců vydaly na Stezku slz do vzdáleného nového domova.

Záznamy uvádějí, že pochodu se zúčastnilo až 70 tisíc domorodců, z čehož 20 tisíc zemřelo po cestě na následky cholery, vyčerpání, hladu i bití. Stezka slz je proto spíš romantické označení pochodu smrti, kterému podlehla třetina domorodců. V absolutní většině šlo o ženy, děti a starší.

Podívejte se na půlhodinový dokument v angličtině o odsunu národu Čerokíů.

Zdroj: Youtube

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.ancient-origins.net