V 19. století byly bochníky cukru zabalené do výrazného modrého indigového papíru běžným jevem. Bělost cukru byla spojována s elegancí a nákladností a k dosažení čistšího bílého cukru se používaly další rafinační procesy. Historie cukru a s ním spojených nástrojů umožňuje nahlédnout do kulinářských zvyklostí a společenské dynamiky doby - od raného používání cukru jako koření a léku až po jeho přeměnu v široce konzumované sladidlo.

Už přihořívá? Podívejte se na video, to je další nápověda:

Zdroj: Youtube

Stříhaly bochníky

Podivný nástroj měl tedy užití spojené s cukrem…

Ve skutečnosti šlo o nezbytný nástroj známý jako kleště na cukr nebo nůžky na cukr. Toto unikátní nářadí hrálo klíčovou roli při manipulaci s pevnými bochníky cukru, které byly v té době převládající formou cukru.

Ve středověku až viktoriánském období se rafinovaný cukr běžně prodával v pevných formách, jako jsou šišky, bloky nebo bochníky. Vyráběly se naléváním tekutého cukru do forem, čímž vznikaly vysoké kuželovité tvary. Aby se cukr připravil ke konzumaci, musel se nakrájet na menší kousky. K tomu sloužily kleště na cukr.

Z bochníků na zvládnutelné kousky

Kleště na cukr byly specializované domácí nástroje, které sloužily k rozmělnění tvrdých cukrových bochníků na zvládnutelné kousky. Při tomto procesu se často používalo kladivo a dláto, aby se bělavý kužel zpočátku rozdělil na menší části. Samotné kleště připomínaly velké, těžké kleště s ostrými břity připevněnými po stranách. Byly navržené tak, aby odolaly tvrdosti cukru a usnadnily proces krájení.

Jak fungovaly?

Aby bylo možné kleště na cukr efektivně využívat, byly některé modely vybavené stojanem nebo vyčnívajícím dílem, který bylo možné kvůli stabilitě položit na okraj kuchyňského stolu. Uživatel kleště pevně uchopil a vyvinul tlak, čímž bochník cukru prořízl. Výsledkem této namáhavé práce byly různě velké hrudky a drobky, které se daly použít při vaření.

Pro kultivovanější prostředí, jako je jídelna nebo čajový stůl, kde byla požadovaná úhlednější prezentace, se používaly menší ocelové kleště na cukr nebo "nůžky". Umožňovaly větší přesnost při tvarování cukru do elegantních hrudek vhodných k servírování.

Nejen nůžky, ale i kladivo

Používání kleští na cukr se neomezovalo pouze na krájení cukru. Sloužily také jako nepostradatelný nástroj k rozbíjení bochníkového cukru poté, co byl původně rozlámaný nožem a kladivem. Zdůrazňovalo se správné skladování cukru a doporučovalo se uchovávat ho v pevně zakrytých plechovkách nebo dřevěných krabicích.

Ačkoli se kleště na cukr mohou zdát zastrašující, byly nedílnou součástí manipulace s pevnými bochníky cukru a zajišťovaly jejich použitelnost v domácnostech. S tím, jak se zvyšovala poptávka po granulovaném cukru a rafinovaný cukr se stával dostupnějším v hotových formách, potřeba kleští na cukr klesala.

Zdroje: www.objectlessons.org, www.oldandinteresting.com