Alexandr Makedonský byl vynikající stratég i bojovník a jeho armáda byla obávaným nepřítelem. Zvláštní pozornost zaměřil tento vůdce na falangu, jíž dovedl téměř k dokonalosti. Na velie zajímavý dokument o makedonských štítonoších se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zkušení a hbití

Role štítonošů v armádě Alexandra Velikého byla velice zásadní. Makedonská falanga byla totiž zepředu téměř nezranitelná. Hypaspisté, jež chránili formaci z boků, byli schopni provádět manévry a používat taktiku, která byla pro falangity vzhledem k jejich paletě zbraní a brnění nemožná, nebo přinejmenším mnohem méně účinná. Hypaspisté byli vyzbrojeni podobně jako pěšáci, hoplíté, takže jejich základní zbraní kromě štítu bylo dlouhé kopí a lehká zbroj, díky níž byli rychlí. Nejvíce se proslavili v bitvě Alexandra proti Peršanům.

Neporazitelná falanga

Falanga byla sevřená a dobře organizovaná bojová formace, jejíž nedílnou součástí byli právě štítonoši, dobře rozpoznatelní zejména díky stříbrným štítům. Elitní vojenská jednotka se v boji řídila velice přísnými pravidly. V bitvách ze základní sestavy byli hypaspisté umístěni na bocích falangy, a i tak měli přesnou pozici podle pořadí.

Chránila je přitom lehká pěchota a kavalérie. Jejich hlavním úkolem bylo ochránit těžkopádnou falangu, jelikož obrnění falangité v plné zbroji nebyli nijak zvlášť obratní a nebyli schopni se rychle otočit. Hypaspisté tak museli bránit proti útokům nejvíce zranitelné strany formace. Muži k hypaspistům byli vybíráni výhradně podle talentu a bojových zkušeností, takže protekce ani vznešený původ zde roli rozhodně nehrály.

Králova elitní armáda

O elitních jednotkách Alexandrovy armády vedli vojenští historikové mnohé spekulace již od pozdního helénistického období. Nejednalo se o královskou armádu, ale spíše o armádu královu. Byli do ní bráni zkušení válečníci zejména ve věku mezi 30 a 40 lety, s bohatými bojovými zkušenostmi. Tito muži byli Alexandrovi velmi věrní a byli pověstní svou loajalitou. V dobách největšího vrcholu Alexandrovy armády jejich počet dosahoval až 3000.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Hypaspists, www.warhistoryonline.com, www.securitymagazin.cz