Tajemství skrytá pod vodní hladinou tak ne vždy tajemstvím zůstanou. Některá se podaří odhalit. 

Vědci našli ve švýcarském jezeře další Stonehenge postavené neznámou kulturou

A často jde o objev, který rozhodně není ledajaký. To se ukázalo i v případě, kdy archeologové objevili podvodní Stonehenge ve švýcarském jezeře. To bylo postaveno před 5 500 lety v období neolitu.

Starověký monument je tvořen několika záhadnými kameny, které se nacházejí v hloubce 5 metrů na dně slavného Bodamského jezera. To čítá rozlohu zhruba 207 km2 na hranicích Švýcarska, Německa a Rakouska.

Kameny tvořící monument však nejsou ledajaké. Každý z nich je velký od 14 do 29 metrů. Navíc jsou tyto kameny umístěny ve zcela pravidelném schématu. S přesnými rozestupy i pořadím. Každý je na místě, na kterém má.

Původně se spekulovalo, zdali tyto kameny nejsou jakýmsi pozůstatkem ledovce. Právě ten se totiž na daném místě před zhruba 20 000 lety nacházel. Následný výzkum ale ukázal, že jde o něco zcela jiného.

Účel je nejasný

Archeologům se podařilo zjistit, že jsou tyto kameny skutečně dílem člověka. Matka příroda s nimi tedy nemá nic společného. A to i přes to, že je jejich účel zatím nejasný. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kameny mohly sloužit jako ukazatelé či mít funkci pohřebních mohyl. Vše ale ukáží až další výzkumy. Vědcům se zatím podařilo získat jen sedimenty. I ty jsou ale krokem kupředu za poznáním, jaký je jejich původ a účel. "Pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických pulzů byla zaznamenána skrytá vrstva dna jezera v blízkosti kamenných struktur," uvedl jeden z vědců.

Díky sedimentům se následně prokázalo, že všechny kameny spočívají na páskovaných jezerních usazeninách a tudíž nepocházejí z přírodního ledovce. Byly koncipovány rukou člověka.

Ty se na začátku své cesty mohly nacházet v mělké vodě. Až změnou klimatu a celkovými změna struktur přírody se zcela schovaly pod hladinu jezera.

Je ale třeba dalších zkoumání, aby šlo s jistotou říci, kde se švýcarské stonehenge skutečně vzalo. 

"První výsledky získané pomocí uhlíkového datování ukazují, že kameny v oblasti 5 zde byly umístěny přibližně před 5 500 lety v období neolitu. Proč a za jakým účelem bylo toto stonehenge postaveno, však zatím nevíme," dodal věděc zkoumající danou lokalitu.

Zdroje:

www.iflscience.com

www.tylaz.net

www.deeperblue.com