Poodhalit roušku tajemství, která se nad kamenným kruhem vznáší, se snaží vědci již desítky let. Mezi nimi jsou také výzkumníci z univerzit v Birminghamu, Bradfordu a Gentu. Rozhodli se, že oblast zmapují pomocí georadaru, který dokáže nahlédnout pod povrch zeminy, magnetometru a 3D laseru. V kombinaci s cíleným vzorkováním a výkopy tak objevili zcela novou historii Salisburské pláně.

Začala se psát již před více než deseti tisíci lety, kdy lovci a sběrači vykopali 4 metry širokou a 2 metry hlubokou jámu. Sloužila pravděpodobně k lovu zubrů, jelenů a divokých prasat. Je tak nejstarší zdejší stopou lidské činnosti. „Tato oblast byla důležitým místem tisíce let předtím, než byly vztyčeny první kameny. To zcela mění pohled na celou památku,” říká archeolog Nick Snashall.

Tajemné jámy u Stonehenge

Zhruba tisícovka prohlubní byla seskupena na kopcích na východ a západ od Stonehenge, pravděpodobně kvůli výhledu do krajiny. Byly vykopány v průběhu sedmi tisíc let, od raného mezolitu (8 000 př. n. l.) do střední doby bronzové (1 300 př. n. l.). 

Zdroj: Youtube

Mezi nejzajímavější však patří dvacítka struktur, které dohromady tvoří kruh o průměru dva kilometry. Zároveň obklopují oblast větší než 3 kilometry čtvereční kolem henge Durrington Walls, jednoho z největších britských monumentů. Do země byly vyhloubeny před téměř 4500 lety. Každá z nich má průměr deset metrů a je 5 metrů hluboká. Podle odborníků byli jejich autoři stejní lidé, již vztyčili Stonehenge. 

„Zatímco menhiry mají jasnou vazbu na roční období a slunovraty, jámy neupozorňují na čas. S největší pravděpodobností sloužily jako hranice k posvátné oblasti,” říká Vincent Gaffney z University of Bradford. „Linie naváděla lidi k náboženským místům a varovala ty, již ji nesměli překročit.”

Architektonický počin

Prohlubně jsou zároveň důkazem, že neolitičtí architekti měli hluboké znalosti matematiky a vzdálenosti měřili pomocí kroků. Navíc se zdá, že značná část Salisburské pláně byla považována na důležitou duchovní oblast. „Úsilí, které bylo vynaloženo na kopání tak velkých šachet pomocí nástrojů z kamene, dřeva a kostí, muselo být obrovské,” upozorňuje Gaffney.

Vzhledem k tomu, že oblast kolem Stonehenge patří mezi nejvíce prozkoumané archeologické krajiny na světě, objev více než tisícovky jam a kruhu byl nečekaný. Významným způsobem tak rozšířil znalosti o pravěké společnosti a nabídl nový pohled na životy a přesvědčení našich neolitických předků.

Zdroje: www.theguardian.com, www.lbi-archpro.org, www.express.co.uk, www.bbc.com