Jak uvedl deník Daily Mail, projekt, který se pokusil simulovat stavbu Stonehenge, zahrnoval dobrovolníky, kteří táhli tunovou betonovou desku, aby napodobili úsilí, které vyžadovali dávní stavitelé. Díky tomuto experimentu je i tak mystická stavba opředena ještě větším množstvím otazníků. Nejenže nikdo přesně neví, jak byla postavená, ale dosud neznáme ani její přesný účel.

Jedni odborníci se domnívají, že sloužil jako chrám, parlament a hřbitov, druzí tvrdí, že kameny mají léčivé schopnosti, či dokonce dokáží vyloudit tóny, takže mohly fungovat jako obří hudební nástroj, který svolával dávné lidi k památce. Víme jen to, že kameny byly sladěné s fázemi Slunce.

Stavba pro obry?

Kolem neolitické stavby Stonehenge se vznáší mnoho mýtů a legend, do kterých je zapletený i kouzelník Merlin anebo obři, kteří by snad měli sílu obří kameny postavit.

Výše zmíněný článek v Daily Mail popisuje, jak vědci a dobrovolníci podcenili obtížnost přesunu těžké betonové desky. I když deska vážila jen polovinu toho, co nejmenší modrý kámen ve Stonehenge, nebyli schopni s ní pohnout, tedy pouze o několik metrů. Snažili se ji přenést pomocí lan, dřevěných saní a hrubé síly, což poukazuje na obrovskou fyzickou námahu potřebnou ke stavbě Stonehenge.

Přes veškerou snahu se jim nepodařilo desku přemístit ani na krátkou vzdálenost, takže si s údivem uvědomili, jak monumentálnímu úkolu museli starověcí stavitelé čelit.

Jak uvedl výzkumník Barney Harris, k přesunu kamenů na neolitické místo by bylo zapotřebí 40 až 50 lidí.

Týmová práce, koordinace a neolitické metody

Reportáž BBC přidává další poznatky o experimentu. Odhaluje, že účastníci dokázali získat určitou dynamiku využitím týmové práce a koordinace, přičemž použili metody, o nichž se vědci domnívají, že je mohli používat neolitičtí stavitelé. Nicméně ani při tomto úsilí nedokázali zopakovat stavbu Stonehenge se stejnou přesností a rozsahem, jakého dosáhli jejich dávní kolegové.

Nečekané problémy, kterým museli stavitelé Stonehenge během experimentu čelit, poskytují cenné informace o inženýrských dovednostech a fyzické síle, které stavitelé Stonehenge potřebovali. Experiment poukázal na omezení moderního chápání a technologického pokroku, pokud jde o napodobení monumentálních výdobytků minulosti.

A jaký je závěr? Podle vědců ten, že výstavba Stonehenge si pravděpodobně vyžádala více než 10 milionů hodin kombinované práce.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Stonehenge vznikal jinde

Navíc jedna z teorií říká, že kameny byly pro Stonehenge opracované jinde a pak přepravované na poměrně velkou vzdálenost. Tato teorie říká, že Stonehenge bylo původně postaveno v hrabství Pembrokeshire stovky let předtím, než byl monument celý rozebraný a znovu postavený na svém současném místě.

„Neolitickým tahounům kamenů mohlo trvat téměř 500 let, než je dopravili do Stonehenge, ale to je podle mého názoru dost nepravděpodobné,“ říká profesor Mike Parker Pearson a dodává, že „je pravděpodobnější, že stavitelé stavěli svůj vlastní monument, že někde poblíž lomů je první Stonehenge a to, co vidíme ve Stonehenge, je monument z druhé ruky.“

Vědci, kteří se pokoušeli obnovit stavbu Stonehenge v podobě, v jaké se nacházela v době kamenné, byli zaskočeni obtížemi, s nimiž se během projektu setkali. Fyzické úsilí potřebné k přemístění tunové betonové desky odráželo výzvy, kterým čelili dávní stavitelé. Experiment odhalil působivé inženýrské dovednosti a sílu neolitických lidí a podtrhl respekt vzbuzující povahu Stonehenge a záhady, které jeho vznik stále obklopují.

Zdroje: www.dailymail.co.uk/, www.bbc.com