O tom, že modré kameny byly do Stonehenge přivezeny, jsme již informovali. Jak se ale zdá, částečně rozebraný kamenný kruh v jihozápadním Walesu, odkud modré kameny s největší pravděpodobností pocházejí, má možná s kultovní památkou daleko užší souvislost.

Mezi kameny neolitické památky Stonehenge a kamenným kruhem ve Walesu je mnohem víc shod, než se předpokládalo. Zdá se, že některé kameny z Walesu byly převezeny do Stonehenge. Nešlo však o kameny pro Stonehenge získané, ale o kameny, které již součástí jedné památky byly. Analýza kamenných šupin získaných ze dna jedné z děr nalezených ve Walesu totiž ukázala, že kámen, který dříve v díře stál, byl vyroben z neškrobeného doleritu. Nápadně se podobá kameni číslo 62 ze Stonehenge a podobnou shodu ukazují i další dva kameny.

Na dokument o tom, zda kameny ve Stonehenge pocházejí z kruhu Waun Mawn, se podívejme tady:

Zdroj: Youtube

Vzniklo Stonehenge z jiných kamenných kruhů?

Nové výzkumy pomocí skenu a radiokarbonového datování zařadily kamenný kruh Waun Mawn do období cca 3400-3200 př. n. l. Kameny, z nichž byl kruh postaven, pocházely z lomů na modrý kámen. Jenže později byla tato památka rozebrána a některé kameny převezeny do Británie, ke byly recyklovány právě ve Stonehenge.

Kamenný kruh ve Waun Mawn však neobsahoval 56 kamenů, což je počet děr ve Stonehenge. To znamená, že díry pro Stonehenge musely být doplněny kameny ze skvrnitého doleritu. Starý welšský kruh tyto kameny neobsahoval, jeho kameny nebyly skvrnité.

To vzbuzuje velmi zajímavou a dosud nepoloženou otázku, zdali celé Stonehenge není zbudováno z nejrůznějších kamenných kruhů jinde v zemi.

Waun Mawn kruh byl rozebrán kvůli Stonehenge?

Oblast Mynydd Preseli ve Walesu je nalezištěm vzácných modrých kamenů, které zřejmě byly do Anglie převezeny na lodích a prostřednictvím pozemních neolitických stezek, kde bylo možné s nimi manipulovat. Obří kameny tak dorazily na Salisburskou pláň, kde byly vztyčeny v takzvaných Aubreyho dírách během první fáze výstavby Stonehenge, která spadá asi mezi roky 3080-2950 př. n. l.

Předpokládali jsme, že modré kameny z Mynydd Preseli ve Walesu byly vytěženy a převezeny do Stonehenge, jenže nejnovější poznatky se přiklánějí spíše k tomu, že byly „ukradeny“ nebo odňaty z kamenného kruhu Waun Mawn ve Walesu.

Záhada welšských kamenů

Proč ale byly kameny z jednoho kruhu sebrány a převezeny do „kruhu“ jiného? Jedna z teorií, s níž přišel profesor Mike Parker Pearson z Londýnské univerzity, tvrdí, že kameny z welšského kruhu se prostě jako by vypařily. Důvodem může být možná migrace, při níž si lidé důležité náboženské artefakty braly s sebou.

V případě welšského kruhu se tak jednalo dokonce o kameny zosobňující identitu jejich předků. To by podpořilo celou teorii o modrých kamenech. 15 % z nich totiž skutečně pochází nejspíš ze západní Británie, velmi pravděpodobně ze západního Walesu.

Podobnost velmi náhodná?

Vykopávky v Waun Mawn odhalily šest prázdných kamenných děr poblíž místa dříve identifikovaných lomů na modrý kámen. Svými rozměry navíc díry korespondují s některými modrými kameny, jež jsou dnes součástí Stonehenge.

Welšský kamenný kruh je brán za třetí největší kruh v Británii a jeho průměr 110 m přesně odpovídá průměru kruhového příkopu, který ohraničuje Stonehenge. Podobné je i rozložení dalších kamenů. Navíc jedna z prázdných jam ve Waun Mawn má pětiúhelníkovou základnu, která se velikostí a tvarem velmi podobá kameni 62 ve Stonehenge.

Vědci nyní budou muset zjistit, zdali i další kameny neolitické památky nepocházejí z jiných míst, kde již k podobnému účelu sloužily.

Zdroje:

www.newscientist.com, en.wikipedia.org/wiki/Waun_Mawn, bigthink.com