V Novém Mexiku bylo nalezeno několik otisků lidských nohou objevených ve vyschlém dně jezera. Objev z národního parku White Sands je tak dalším důkazem toho, že oblast byla osídlena, a to dokonce před neuvěřitelnými více než 20 000 lety. Tento objev prokazuje, že lidé žili v Severní Americe ještě předtím, než poslední glaciální maximum uzavřelo migrační cesty z Asie – jsou totiž datovány do doby, která přesně odpovídá době, kdy mohutné ledové příkrovy bránily migraci lidí do Ameriky. Nález tak posunul dosavadní výzkumy, protože znamená, že lidé přišli do Ameriky mnohem dříve.

Na historický dokument s novými odhaleními se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záhadné stopy

Lidské stopy vypadají naprosto běžně, skoro jako by je zde před chvílí zanechal bosý návštěvník s mírně plochou nohou. Každý otisk prstu a paty je ostře ohraničen jemným hřebenem písku. Nejedná se však o stopy návštěvníka z moderní doby, ale o otisky staré 21 000 až 23 000 let. Dosud se přitom mělo za to, že první návštěvníci se v Americe objevili před zhruba 13 tisíci lety!

Stopy z parku v Novém Mexiku nejsou jediným důkazem toho, že se vše zřejmě událo dříve – nálezy byly učiněny i v Monte Verde v Chile anebo Gault v Texasu. Kromě stáří však vědci samozřejmě diskutují o tom, kdo je původcem oněch dávných stop. A tak se objevila postava bájného Yettiho.

Stopy duchů

David Bustos, manažer programu ochrany zdrojů v parku a autor nové studie nohy přisuzuje obrovskému lenochodovi, protože v parku byly nalezeny tisíce stop všech možných živočichů, lenochodů a mamutů především. Zvířata sem totiž chodila pít, protože se zde nacházelo rozhlehlé jezero. Otisky tam vznikly přirozeně a postupem času byly v horninách odhaleny. Vysloužily si přezdívku stopy duchů.

Bílé písky tak vítají spousty zájemců, kteří se chtějí na nejstarší stopy divého tvora podívat. Probíhají zde také vědecké průzkumy, ale zatím nebylo dosaženo shody v tom, čí stopy jsou zde otištěny. Odkrývají tak postupně sedimentované horniny, protože stopy podléhaly rychlému procesu zvětrávání.

Mezi tisíci stopami pak byly objeveny právě tyto inkriminovamé stopy, zřejmě lidské – ne však obyčejného „člověka“. Na jednom konkrétním místě se jich na ploše zhruba poloviny hřiště na basket nalézá 61. Zřejmě patřily dospívajícím a dětem. Radiokarbonové datování pak ukázalo, že lidé a zvířata putovali po stejné travnaté trase nejméně dvě tisíciletí, před 21 000 až 23 000 lety. V té době svět vstoupil do posledního glaciálního maxima, poslední doby ledové. Teploty klesaly a rostoucí ledovce zadržovaly stále větší množství vody, takže klesla i hladina moře a z vln vystoupaly mnohé skály a pevninské útvary. Vytvořily se i ledové příkrovy, které vytvořily téměř souvislou ledovou stěnu od Atlantiku k Tichému oceánu.

Do této doby se pak datuje vznik kultury Clovis, jež se proslavila svými charakteristickými kamennými nástroji. Ač byla tato skupina datována do doby před 17 tisíci lety, je možné, že se na kontinentě objevila mnohem dříve.

Vědecký svět je ale nejednotný a odmítá kauzu stop z White Sands uzavřít. Bude potřeba udělat další výzkumy k ověření radiouhlíkových výsledků. Důvodem pro tak pečlivou snahu objev přesně datovat je i to, že kdyby se domněnka potvrdila, bylo by potřeba změnit vědecké uvažování o tom, jak se lidé dostali do Nového světa. Evidentně by to totiž bylo ještě před tím, než oblast pokryl led.

Zdroje:

www.beringia.com, www.christianpost.com, www.nationalgeographic.com