Mořští biologové již mnoho let vědí, že oči strašíků jsou citlivé na světlo. Domnívali se však, že oči jsou pevně usazené na místě na hlavě ryby a poskytují ji přitom pouze úzký výhled na to, co se nachází přímo nad její hlavou. Nedávno však vědci z výzkumného ústavu Monterey Bay Aquarium Research Institute zjistili, že trubicovité oči této ryby se mohou otáčet v průhledném štítu, který zakrývá její hlavu. Video vám o vzhledu strašíka maloústého řekne více:

Zdroj: Youtube

Oči, které se otáčejí jako radary

Tato nově objevená schopnost umožňuje strašíkovi dívat se vzhůru na potenciální kořist nebo se zaměřit dopředu, aby viděla, co právě žere. Oči ryby jsou zakončené jasně zelenými čočkami a mohou se otáčet uvnitř štítu vyplněného tekutinou. Oči směřují vzhůru, když ryba hledá potravu nad hlavou, a dopředu, když se krmí. Vědci použili ke studiu strašíků v hlubokých vodách u pobřeží střední Kalifornie videozáznamy z dálkově řízených vozidel (ROV).

Většina popisů a ilustrací strašíků neukazovala jejich štít vyplněný tekutinou, protože jde o křehkou strukturu, která se často zničí, když je ryba vytažena z hlubin v sítích. Výzkumníci však měli to štěstí, že se jim podařilo vylovit na hladinu živý exemplář, což jim umožnilo potvrdit jejich pozorování. Průhledný štít ryby chrání její oči před bodavými buňkami potenciálních predátorů nebo kořisti, jako jsou sifonofory, což jsou koloniální mlži s dlouhými vlečnými chapadly.

Oči jsou multifukční a slouží skvěle i při lovu

Strašíci mají i další adaptace na své hlubokomořské prostředí. Mají velké ploché ploutve, které jim pomáhají zůstat ve vodě nehybné a přesně manévrovat. Jejich malá ústa naznačují, že jsou vybíraví při chytání drobné kořisti, ale jejich velký trávicí systém ukazuje, že mohou konzumovat různé drobné plovoucí živočichy a mlže.

Vědci předpokládají, že strašíci tráví většinu času nehybně ve vodě s tělem v horizontální poloze a očima upřenýma vzhůru. Zelené pigmenty v jejich očích mohou filtrovat sluneční světlo dopadající přímo z mořské hladiny, což jim pomáhá zpozorovat bioluminiscenční záři kořisti nebo potenciální hrozby nad hladinou. Když zahlédnou kořist, otočí oči dopředu a v režimu krmení plavou vzhůru, případně manévrují mezi chapadly mlžů, aby se organismů zmocnili.

Strašíkovy oči (Macropinna microstoma) jsou přitom extrémně citlivé na světlo. Mohou se otáčet v průhledném, tekutinou naplněném štítu na hlavě a jsou zakončené jasně zelenými čočkami. Dvě místa nad rybí tlamou jsou pak čichové orgány zvané nares, které jsou obdobou lidských nozder.

Objev jedinečné struktury očí a chování strašíků umožnilo použití moderních podvodních robotů a videotechniky. Vědci tak mohli pozorovat tyto živočichy v jejich přirozeném prostředí a doufají, že budou dále studovat další hlubokomořské ryby s trubicovitýma očima, aby zjistili, zda existují podobné adaptace.

Zdroje: earthlymission.com, www.osel.cz, https://cs.wikipedia.org/wiki/Strasik_malousty