Když čínští vědci studovali kosmické záření, objevili nefigurativní bariéru vysoce energetických nabitých částic, které se vesmírem pohybují téměř rychlostí světla. Podle nich naši galaxii dusí relativně rovnoměrné "moře" tohoto záření, které může tato bariéra odvrátit, jak ukazuje video:

Zdroj: Youtube

Vzhledem k tomu, že NASA i Elon Musk mají za cíl vyslat lidi na Mars, je lepší pochopení toho, jak odklonit DNA poškozující kosmické záření, pravděpodobně dobrým nápadem před sepsáním ústavy marťanské kolonie.

Co je kosmické záření

Kosmické záření jsou především protony pocházející ze supermasivních černých děr, galaktických srážek a dalších kataklyzmatických událostí s vysokou energií. Částice, které tvoří kosmické záření, mají rychlost blížící se rychlosti světla. A magnetické pole Mléčné dráhy rozptyluje a rozděluje toto kosmické záření do "moře" na pozadí, které vědci zkoumali.

Proč paprsky nepronikají dále?

Pochopení toho, co tuto bariéru vytváří, by mohlo vědcům pomoci lépe porozumět chování kosmického záření a galaxií. Podle nového výzkumu hustota kosmického záření klesla v centrální molekulární zóně, oblasti rozsáhlých hvězdných mračen poblíž samotného srdce Mléčné dráhy. Důvodem může být to, že "moře" kosmického záření se o něco otírá a brání tak paprskům v průniku. Možná jde o silné magnetické pole.

Vědci zjistili, že jádro naší galaxie neodráží kosmické záření jen tak, ale možná prvky v galaktickém jádru urychlují průchod kosmického záření galaxií.

Při předchozích studiích galaktického jádra bylo pozorováno také "čerstvé" kosmické záření překrývající moře záření na pozadí. Supernovy nebo supermasivní černá díra v centru naší galaxie zřejmě vybičovávají kosmické záření k vysoké rychlosti. Ač dosud nebylo jasné, co způsobuje zrychlení kosmického záření v galaktickém centru, je možné, že je to právě nově objevená bariéra. Více informací zde:

Zdroj: Youtube

Dobrý základ dalšího výzkumu

Obdobných studií již bylo zveřejněno několik, ale nyní vědci použili družici Fermi-LAT a zohlednili i další pozorování. Posílili důkazy o existenci urychlovačů kosmického záření a objevili bariéru kosmického záření.

Lepší pochopení chování kosmického záření může vědcům pomoci lépe porozumět fungování Mléčné dráhy a odhalit nové poznatky o chování vzdálených objektů, jako jsou blazary a kolidující galaxie. Kosmické záření je důležitou sondou do řady základních fyzikálních problémů, jako je urychlování částic s vysokou a velmi vysokou energií v extrémních astrofyzikálních prostředích. Všeobecně se předpokládá, že střed Galaxie je důležitým zdrojem kosmického záření. Nyní byla v blízkosti galaktického středu odhalena zvláštní bariéra.

Ta může účinně potlačit pronikání částic z kosmického moře do centrální molekulární zóny. Bádání budou pokračovat.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.inverse.com, scitechdaily.com