Středověká bojiště

Obecně platí, že při středověkých bitvách dostal veškerou kořist vítěz. Vítězná armáda si tak z bojiště odnášela vše, co tam zbylo.

Po každé bitvě následovalo vyklízení. Strana vítězů brala cenné, potřebné a hodnotné věci. Členové vítězné armády sbírali meče, zbavovali mrtvá těla zbroje a snažili se ukořistit vše, co by se jim později mohlo hodit. 

Na bojištích také platilo nepsané pravidlo, že jakékoliv větší cennosti měly skončit v rukou úřadů. I proto se vojáci snažili vše ukořistit co nejrychleji. Nebylo to vždy jednoduché. Obleky a brnění byly často jen malou hrstkou toho, co zbylo.

Vojáci se často museli poprat i s většími kousky jako masivní děla či cenné hlavně. Ani manipulace s brněním nepatřila k nejsnazším. Sundat mrtvým brnění zabralo dost času a jeho přeprava nebyla snadná. 

Vše, co nešlo jen tak strčit do kapsy a nepozorovaně odnést se většinou shromažďovalo na jedno místo, kde velitel armády následně rozhodl, kdo co dostane nebo se prodá. Menší předměty, jako jsou peněženky, osobní věci, části oděvu nebo boty, se s větší pravděpodobností ocitly v rukou jednotlivých vojáků.

Po odchodu vojsk prohledali bojiště místní obyvatelé. Nalezené cennosti považovali za kompenzaci pošlapané úrody a vypleněných domů.

Co se dělo s mrtvými?

Odklízení bojiště se však týkalo také těch, kteří zde přišli o život. Nešťastníky, jež během bitev zemřeli, odnesli vojáci nebo místní obyvatelé pryč, aby je pohřbili v hromadných hrobech. Většinu mrtvol prohledali a obrali o vše, co šlo.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Těla, často zbavená oblečení i výstroje, se následně házela do společných hrobů. Lokalizace těchto pohřebišť je však neznámá. „Hlavním důvodem, proč se většinu hromadných hrobů nepodařilo objevit, je především to, že stále chybí rozsáhlý průzkum, který by hroby pomohl lokalizovat. Většina archeologických průzkumů se soustředila na detekci kovů s cílem identifikovat místa bojů," uvedl Sam Wilson, archeologický poradce. 

Je však známo, že v některých případech se těla z hromadných hrobů později exhumovala a následně znovu pohřbila do posvěcené půdy. Těch je však jen malá hrstka. Předpokládá se, že místa hromadných hrobů, o kterých místní obyvatelé věděli, se později použila jako zemědělská půda.

www.medievalists.net, www.todayifoundout.com, www.quora.com