Nesporný fakt, že život středověkých lidí byl obecně těžší a kratší než ten náš, vedl k tomu, že i jejich přístup k manželství byl pragmatický. Láska však hrála velmi důležitou roli, a kdo chtěl uspět, mohl následovat některá, nebo všechna, z těchto pravidel. Nabízíme vám několik tipů ze středověké příručky o seznamování, které měly pomoci mužům získat ženu.

Oblečte se tak, abyste udělali dojem. A buďte čistí

Podle středověké etikety by se měl muž při dvoření ženě vždy dobře oblékat. To znamená nosit své nejlepší oblečení a dbát na to, aby bylo čisté a upravené. Muž, který byl hrdý na svůj vzhled, byl i ženami považovaný za atraktivnějšího. Kromě nejlepších šatů neměl muž zapomenout ani na punčocháče. Ale neměl vypadat zase až moc nóbl, protože oblékat se nad rámec svého společenského "postavení" bylo spíše na škodu. Pravidlům podléhaly i kožešinové ozdoby.

Středověcí dvořící se muži měli mít i pečlivě upravené vlasy, vousy, které nejsou dlouhé ani zacuchané, nehty by měly být přitažlivé a zuby čisté. Zuby se čistily některými „zvláštními“ metodami. Například podle manuálu jeden z receptů na čištění zubů ve středověku spočíval v tom, že „se smíchaly listy šalvěje se solí, srolovaly se do kuliček, upekly se na prášek a ten se pak vetřel do zubů.“

Tajné, ale dosti nemravné

Ve středověku probíhaly námluvy často tajně. Od mužů se očekávalo, že budou o ženu usilovat diskrétně, vyhnou se veřejným projevům náklonnosti a udrží jejich vztah v soukromí. To bylo důležité zejména v případě, že žena již byla vdaná nebo zasnoubená s někým jiným. Přičemž nad dostupnými praktikami byste se možná červenali ještě dnes! Ženy bez okolků údajně neváhaly muže vyzvat, aby je políbil na nahé genitálie…

Buďte rytířští

Rytířství bylo důležitou součástí středověkého dvoření. Od muže se očekávalo, že bude ke své dámě galantní a zdvořilý, bude se k ní chovat s úctou a její potřeby bude upřednostňovat před svými. To znamenalo otevírat jí dveře, nosit jí věci a nabídnout jí své místo.

V jedné z příruček doslova najdete doporučení „Ukažte ženě své kopí!“. Ale nebojte se, šlo skutečně o turnaj. Dvorská láska a rytířství byly důležitými aspekty středověké společnosti, protože byly i místem společenského setkávání se. Hrdinní rytíři se zde předváděli, zatímco urozené dívky je obdivně pozorovaly.

Na video o dalších tipech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Předveďte své schopnosti a nešetřete lichotkami

Ve středověku byly vysoce ceněné mužské dovednosti, ať už šlo o lov, rytířské klání nebo hudbu. Předvést ženě své dovednosti byl skvělý způsob, jak na ni zapůsobit a získat si její náklonnost. Lichotek není nikdy dost a lichocení bylo běžnou taktikou středověkého dvoření. Od muže se očekávalo, že bude svou dámu zasypávat komplimenty a říkat jí, jak je krásná a inteligentní. To bylo považované za způsob, jak si získat její náklonnost a dát jí pocit výjimečnosti.

Přineste dary a vyhodnoťte své počáteční postavení

Dávání dárků bylo důležitou součástí středověkých námluv. Od muže se očekávalo, že své dámě přinese malý důkaz náklonnosti, například květiny nebo šperk. Tyto dary byly symbolem jeho oddanosti a měly na ni zapůsobit. Zároveň bylo i nutné si předem obhlédnout scénu, abyste věděli, do jaké rodiny se hodláte přiženit.

Buďte vytrvalí, ale dávejte pozor na mladé milence

Vytrvalost byla při středověkých námluvách klíčová. Pokud žena neměla o mužovo dvoření zájem, očekávalo se, že se bude snažit, dokud ji nezíská. Často to znamenalo posílat jí dopisy nebo básně, nebo dokonce hrát serenády pod oknem.

Středověké sňatky byly obvykle vyjednáváním, zejména o věnu. Ale rozhodně nešlo jen o peníze. Nezbytnou součástí bylo dvoření, a to někdy velmi dlouhé. Během námluv si lidé běžně vyměňovali milostné dopisy a další maličkosti.

Mladí středověcí milenci však museli mít oči na stopkách, protože rivalové čekali všude. Každý pokukoval po každém a uhájit si svou vyvolenou byl někdy velmi těžký úkol.

Trpělivost (většinou) růže přinesla

Středověké námluvy byly pomalým procesem a od muže se očekávalo, že bude při usilování o ženu trpělivý. Neměl nic uspěchat ani na ni tlačit, aby se s ním dala do vztahu. Místo toho měl počkat, až ona udělá první krok.

A to nejlepší na konec: Při krkání se dívejte do stropu

Ptáte se proč? Inu, pokud byl středověký svobodný muž pozván do rodinného domu své vyvolené, měl mít čisté ruce, nedotýkat se domácích zvířat a prsty si rozhodně nesměl olizovat, ale utírat si je do ubrusu…  Kosti u večeře neměl budoucí zeť okusovat, za neslušné bylo jíst vidličkou a nožem (maximálně lžící, ale nejlépe rukama). Vtipné je, že neslušné bylo sedět blízko slánky, protože sůl byla drahá… Ale nejvtipnější je, že při říhnutí si po jídle se měl gentleman dívat do stropu a v domě hostitele nesměl nikdy a vůbec močit. Výjimkou bylo, když muž zůstával přes noc. Před spaním se vymočit mohl.   

I když se některé z těchto středověkých rad pro randění mohou zdát podle dnešních měřítek zastaralé nebo dokonce nevhodné, nabízejí fascinující pohled na rituály namlouvání v minulosti. Poukazují také na význam tradic a etikety ve středověké společnosti, stejně jako na roli pohlaví a společenského postavení při námluvách a romanci.

Zdroje: www.history.co.uk, www.getty.edu, justhistoryposts.com