Toto zjištění je v rozporu se základním principem kriminologie, že násilí se nejčastěji objevuje v hustě zaplněných městských a průmyslových centrech, kde neexistují tradiční sociální vazby. „Výzkum podkopal tvrzení, že město se svou anonymitou a přeplněností je samo o sobě faktorem způsobující násilí," směje se Joan McCord, profesorka trestního soudnictví na Temple University.

Zdroj: Youtube

Podle profesora americké městské historie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles Erica H. Monkkonena tak není násilí neměnným lidským problémem, ale stále se vyvíjí v prostoru a času. Dokazuje to také práce sociologa Norberta Eliáše, který ve 30. letech zavedl myšlenku „civilizačního procesu“. Zjistil, že počet vražd v Evropě začal v 16. a 17. století klesat. Hlavním důvodem byl podle něj fakt, že se rytíři změnili na dvořany, vznikl nový soubor mravů, moderní stát rozšířil svou moc a oficiální soudy nahradily soukromou pomstu.

Středověk a násilí

Desetiletá studie se opírala především o historické soudní záznamy a údaje koronerů v Anglii, ve Spojených státech, Austrálii, Francii, Itálii a Nizozemsku. K výpočtu míry vražd se také využila populační základna přepočítaná na sto tisíc obyvatel v daném městě.

Data například ukázala, že míra vražd v Amsterdamu klesla ze 47 na 100 000 lidí v polovině 15. století na 1 až 1,5 na 100 000 na počátku 19. století. Ve středověké Anglii byl počet vražd v průměru 10x vyšší než ve 20. století.

Profesorka středověké anglické historie na University of Minnesota Barbara A. Hannawalt po prozkoumání vyšetřovacích záznamů zase zjistila, že většina vražd ve středověké Anglii začala jako hádky farmářů na poli. Urážky na cti byly tehdy brány velice vážně a jelikož byly královské soudy pomalé, drahé a zkorumpované, často se řešily soubojem. Navíc, ve středověku měl každý u sebe nůž, který se používal dennodenně, a často i hůl. Ta pomáhala při pasení zvířat nebo jako ochrana na cestách.

Moderní doba a vraždy

K významnému poklesu výskytu vražd došlo díky průmyslové revoluci, i navzdory dostupnosti střelných zbraní. Lidé byli kontrolování v továrnách, děti zase ve veřejných nebo nedělních školách. V 60. letech minulého století se však celosvětový trend opět změnil. Jen od roku 1963, kdy byl zavražděn americký prezident John F. Kennedy, do roku 1970 se počet vražd ve Spojených státech zdvojnásobil.

Výzkumníci přišli z několika možnými vysvětlení. Mohla za to zvýšená poválečná porodnost dětí, které v šedesátých letech dospěly. Kulturní a ekonomické změny. Ale také narušení tradičních rodinných hodnot, jež se v té době začaly objevovat.

Zdroj:

www.nytimes.com, www.plus.rozhlas.cz