Jistě každý z nás navštívil nějaký středověký hrad. Velmi oblíbené zde jsou strážní věže, dnes tedy spíše vyhlídkové, do kterých většinou vedou úzká točitá schodiště. Ale všimli jste si vůbec, že jsou téměř vždy pravotočivá? A napadlo vás vůbec o tom přemýšlet?

 

Tajemství středověkých hradů

Používání točitých schodišť na středověkých hradech se postupem času vyvíjelo. Zpočátku se stavěla na betonových klenbách, ale ve 13. století už byla konstruována jako desky zabudované do stěn ve spirálovém uspořádání.

Tak my vám to prozradíme. Tedy nejdříve toto video, které hovoří o mnohých dalších tajemstvích středověkých hradů:

Zdroj: Youtube

 

Historie točitých schodů

Historie točitého schodiště je fascinující a trvá již tisíce let. Jeho počátky sahají až do biblických dob, kdy se točité schodiště objevilo v Šalamounově chrámu. Točitá schodiště využívali ve své architektuře také staří Řekové a Římané, přičemž nejstarší dochovaný příklad se nachází na Trajánově sloupu v Římě, který byl postaven v roce 113 n. l.

Ve středověku se točitá schodiště stala významným prvkem při navrhování hradů. Jejich úzká a klikatá struktura poskytovala obranné výhody, protože ztěžovala útočníkům pohyb a účinné zacházení se zbraněmi. Směr schodiště ve směru hodinových ručiček dále ztěžoval útočníkům pohyb, protože jejich pravá ruka (obvykle ruka s mečem) byla omezena středovou tyčí, zatímco obránci měli větší volnost pohybu a mohli udeřit směrem dolů.

Do hradních točitých schodišť byly často zakomponovány nerovnoměrné stupně, které vytvářely další překážky pro útočníky a umožňovaly obyvatelům hradu rychlý výstup nebo ústup. Točitá schodiště se stala symbolem bohatství a vznešenosti a nacházela se v domech bohatých a ve významných architektonických památkách, jako je zámek Chambord ve Francii.

Také kostely a katedrály si osvojily točitá schodiště pro jejich praktičnost a prostorovou úspornost při výstupu na vysoké stavby, jako jsou věže a zvonice. Architekti používali design točitých schodišť, aby těmto církevním stavbám dodali krásu a inspiraci.

 

Proč právě doprava?

Orientace ve směru hodinových ručiček měla bránit útočníkům a poskytovat výhody obráncům. Tímto způsobem stavění schodišť obyvatelé hradu strategicky omezovali účinnost útočníkovy ruky s mečem.

Při stoupání po schodech byla útočníkova pravá ruka (obvykle ruka s mečem) umístěna podél vnitřní křivky zdi. Tato poloha ztěžovala rychlé tasení a máchnutí mečem, což ztěžovalo možnost úspěšného útoku. Naopak útočníci sestupující po schodech měli ruku s mečem na vnější straně zdi, což jim umožňovalo větší pohyblivost a prostor pro švih.

Bylo to nebezpečné pro útočníky

Směr hodinových ručiček také vystavoval útočníky většímu riziku. Když stoupali vzhůru, byli více odhalení a zranitelní, což obráncům usnadňovalo jejich napadení a zkrocení. Záměrné provedení nerovných stupňů dále zvyšovalo obranný charakter schodiště. Znalost dispozice hradu by obráncům umožnila rychlou navigaci po schodišti, zatímco útočníci by se kvůli špatnému osvětlení a nerovnosti schodů setkali s obtížemi, které by mohly způsobit jejich klopýtnutí nebo ztrátu rovnováhy.

Myslící architekti

Záměrná pravotočivá konstrukce hradních schodišť v kombinaci s dalšími obrannými prvky stavby ukázala vynalézavost a strategické myšlení hradních architektů. Obráncům poskytovalo výhodu a útočníkům ztěžovalo účinné útoky.

Pravotočivá orientace středověkých hradních schodišť na hradech tedy byla záměrnou volbou, která měla zvýšit bezpečnost a zabezpečení hradu. Ztěžovala útočníkům pohyb rukou s mečem, vystavovala je většímu riziku a ztěžovala jim dosažení obránců. Konstrukce schodiště spolu s dalšími obrannými prvky byla ukázkou pečlivého plánování a důmyslné architektury středověkých hradů.

Točitá schodiště dnes

Točitá schodiště stále okouzlují a inspirují architekty po celém světě. Jsou nejen funkčními prvky pro vertikální cirkulaci, ale slouží také jako ústřední body a designová prohlášení v budovách. Jedinečná geometrie a půvabná forma točitého schodiště může každému prostoru dodat pocit elegance, dramatičnosti a vizuální zajímavosti.

Konstrukce točitých schodišť se v průběhu času vyvíjela a zdokonalovaly se materiály a techniky. Dnes mohou být vyrobena z nejrůznějších materiálů, jako je ocel, dřevo, beton a sklo. Tato všestrannost umožňuje architektům a designérům začlenit točitá schodiště do různých architektonických stylů a interiérů.

Zdroje: www.simplemost.com, www.spiral.uk.com, www.spiral.uk.com