Jedním z nejznámějších profesionálních prdičů byl jistý Roland. Středověký bard, který pracoval na dvoře anglického krále Jindřicha II. ve 12. století. Roland oplýval mnoha talenty, historie však zaznamenala pouze jeden.

Nejabsurdnější práce ve středověku

Roland měl totiž u dvora na práci skutečně jen jednu věc. Vždy o Vánocích předváděl během dvorské bujaré slavnosti tanec, který končil "jedním skokem, jedním hvízdnutím a jedním prdem", prováděným současně. Za to Roland dostal darem panské sídlo v Hemingstone v Suffolku a více než 100 akrů půdy. Tato nejabsurdnější práce středověku mu tak zajistila poměrně slušné živobytí.

Prdy jsou a vždy byly vtipné ve všech kulturách, jazycích i dobách. Dokonce i nejstarším vtipem na světě je podle Wolverhamptonské univerzity právě vtip o prdění. Také mistr athénské dramatiky Aristofanes své komické hry doslova prošpikoval vtipy o prdech, stejně jako Shakespeare. Geoffrey Chaucer ve svých Canterburských povídkách použil dobře umístěné prdy k proniknutí do domýšlivosti a nejméně dva příběhy v knize Tisíc a jedna noc se odvíjejí od prdů.

Óda na prd v parlamentu z roku 1607 byla populární ještě několik desetiletí poté, příběhy Françoise Rabelaise o Gargantuovi a Pantagruelovi jsou prdy přímo cítit.

Většina tohoto druhu prdícího humoru však spočívá v nečekanosti prdu a následném šoku, studu a závratných rozpacích, které vyvolá. Co tedy Roland a jemu podobní, prdící umělci?

Profesionální prdiči byli uznáváni lidé

Historické záznamy o Rolandovi jsou poměrně kusé, ačkoli jeho kosti jsou pravděpodobně pravdivé. Valerie Allenová, profesorka literatury na John Jay College of Criminal Justice, zkoumala Rolandův příběh ve své knize On Farting z roku 2007. Podle ní bylo obtížné určit Rolandovu časovou osu. Je možné, že nejprve sloužil králi Jindřichovi I. a pak Jindřichovi II. Dobové knihy poplatků uvádějí, jakou platbu a za co dostával, ale neuvádějí kdy. Jedno však trvdit lze. Roland a jemu podobní "umělci" byli ve středověku skutečně uznáváni lidé.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Rolandův příběh však stále uchvacuje. Allenová je pevně přesvědčena o jeho přitažlivosti. Podle ní byl Roland velmi oblíbenou postavou. Historici a kronikáři za posledních 900 let rádi vyprávějí příběh Rolanda Prdiče.

Středověcí prdičí

Prdění ve středověku bylo podobným úkonem, jakým je dnes. I tehdy souvisela většina humoru s prděním s jakousi úzkostí z neschopnosti plně kontrolovat své tělo. Tomu tak nemohl uniknout ani ten nejvznešenější ve feudální společnosti.

Středověké prdy však měly i střízlivější, filozofičtější stránku, která dnes již není tak patrná. "Plyn byl produktem rozkladu, takže z morálního, teologického hlediska ho spousta středověkých autorů vnímala jako znamení smrti," říká Allenová a dodává: "o prdech jako takových se hodně moralizovalo, byly živou připomínkou toho, že jsme smrtelní a také hříšní."

Zdroje:

smechlapi.noviny.sk

thewire.in

owlcation.com