Od pazourků k hrotům

Zbraně jsou staré jako lidstvo samo. Od počátku se používaly k lovu i válčení. Patří mezi ně i luk a šíp. Nejstarší nálezy opracovaných pazourků ve tvaru hrotu šípu pocházejí z jihoafrických lokalit a datované jsou do doby před 72 000 až 60 000 lety. Nejspíš to nebyly šípy, jak je známe dnes, spíš něco jako „šipky“, které vrhali pravěcí lidé na dálku, možná za pomoci nějakého nástroje. Nejstaršími evropskými jednoznačnými nálezy luku a šípu jsou jejich úlomky z oblasti Mannheim-Vogelstang v Německu z doby před 17 500 až 18 000 lety. I fragmenty pazourku v páteři pozůstatků medvěda objevené ve švýcarské krasové jeskyně Grotte du Bichon z doby před 13 500 lety naznačují, že člověk před tisíci lety šíp a luk znal.

Od nástupu doby bronzové se začaly odlévat hroty různých tvarů z kovů a pro různá použití. Spolu se zdokonalováním ochrany proti zraněním, jako prošívané a kožené kabátce, kroužková a plátová zbroj, zdokonalovali se i šípaři, aby šípy byly ničivější.

Následující video ukazuje test s luky o různé síle:

Zdroj: Youtube

Angličtí lučištníci

Lukostřelci byli důležitou součástí starověkých i středověkých armád až do 16. století, než je vytlačily první střelné zbraně. Jednou velkou lučištnickou kapitolou jsou anglické dlouhé luky, které se objevily za doby Viléma Dobyvatele, a až do konce středověku byly v Anglií hlavní válečnou zbraní. Přímo hrozbou se staly za stoleté války mezi Anglií a Francií (1337–1453). Angličtí lučištníci se významně podíleli na drtivém vítězství anglické armády krále Eduarda III. v bitvě u Kresčaku, kdy porazili mnohem početnější vojska francouzského Filipa VI. Jindřichovi V. pak pomohli rozprášit francouzská vojska v nejdůležitějším střetnutí této války – bitvě u Azincourtu.

Následující video ukazuje anglický dlouhý luk:

Zdroj: Youtube

Smrtící šípy

Anglické dlouhé luky se vyráběly z tisu a měřily kolem 180 až 200 centimetrů. Tisové dřevo je tvrdé, i když pružné, ale nedá se snadno ohýbat, proto musel být luk delší. Díky tomu měl vystřelený šíp obrovskou smrtící sílu. Natažení luku vyžadovalo značnou fyzickou zdatnost. Archeologové vytvořili repliku těchto luků a naměřili jeho sílu, tedy tažnou hmotnost a to 54,5 až 72,5 kilo, i více. Což pro představu znamená, že lučištník musel mít přinejmenším stejnou sílu, tedy uzvednout jednou rukou závaží o stejné hmotnosti. V závislosti na váze hrotu šípu byli schopní vystřelit ho až na vzdálenost 300 metrů.

A ještě jeden test, který ukazuje účinnost šípů:

Zdroj: Youtube

Hroty šípů se vyráběly ze železa nebo oceli, na dříky používali šípaři různé druhy dřeva, peří bylo obvykle husí. Šípy nejenže dokázaly prorazit brnění, snadno prošly lebkou nebo svalovinou a roztříštily kost. I pouhý náraz do přilby plátové zbroje mohl způsobit otřes mozku. Dle anglických badatelů se při kontaktu s obětí šípy nejspíš otáčely ve směru hodinových ručiček jako některé náboje a způsobovaly zranění srovnatelná s dnešními ze střelných zbraní.

I v případě, že nešlo o smrtelné zranění, hrot bylo téměř nemožné z těla vyjmout a pokud ano, tak za nesmírného utrpení. Zraněný pak umíral následkem infekcí na sepsi, jednoduše na otravu krve.

Zdroje: www.smithsonianmag.com, malevus.com, en.wikipedia.org