Dobové prameny nás poměrně často odkazují na události, kterých si lidé všímali, ale nedokázali si je vysvětlit. Samozřejmě, že neexistovala média ani řádné obecné povědomí či technologie, které by lidem mohly jakkoli „pomoci“ v utváření názoru. Takže i když jsou starověké a středověké záznamy plné příběhů o podivných tvarech a postavách na obloze, nikdy nebyly dány do souvislosti s UFO v dnešním slova smyslu. Ale tyto strašidelné úkazy se objevovaly a dnes bychom pro ně zřejmě měli pojmenování, jako jsou meteor, kometa, polární záře anebo paprsky.

Na nové video o UFO se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Některé výjevy, zpodobňující setkání s "mimozemskou" civilizací, se objevují i na staroegyptských papyrech.

Historky o UFO?

První zmínka o tom, co bychom dnes UFO nezvali, pochází z roku 1211 n. l., kdy anglický kronikář Gervase z Tilbury zaznamenal zvláštní příběh, v němž zmiňuje „spuštění kotvy z nebe“ přímo u kostela. Podle jeho příběhu v neděli před kostelem zakotvila loď z nebe.

Zakotvila však neúmyslně, proto z lodi vystoupil zvláštní muž, který chtěl zachycenou kotvu uvolnit, což se mu nakonec podařilo. Kotva je dodnes zachycena na dveřích kostela jako připomínka této zvláštní události.

A jeden příběh je ještě starší – objevil se v rukopise z 9. století, v němž si francouzský arcibiskup stěžuje, že v jeho kraji lidé věří na lodě pohybující se po obloze, jejichž posádka odváží ze země její dary zpět do Magonie – jinými slovy Království magie. Tento pojem, Magonia, se vyskytoval rovněž v mapách mořeplavců, kde znamenal říši mraků.

Bájná Magonie

Magonie ale s dobou nevymizela. Objevovala se nejen ve středověkých spisech, ale dokonce i mnohem později, v 17. století. Bývala popisována vždy stejně, tedy coby dávný kraj, jehož obyvatelé na vesmírných korábech často navštěvují Zemi, aby si z ní vzali zpět úrodu, jež byla zničena jejich mágy a čaroději, kteří sesílají na zemi bouři nebo krupobití.

O Magonii pak napsal i Jacques Vallee v knize Pas do Magonie. Jedná se však už o sofistikovanější dílo, kde je pozornost věnována souvislosti mezi moderními návštěvami UFO a zprávami z antiky, jež popisují vesmírné bytosti připlouvající na jejich korábech.

Na jednu z přednášek Jacquese Valleeho, tvůrce "teorie všeho", se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.thinkaboutitdocs.com (zajímavé historické nálezy), science.howstuffworks.com, www.grunge.com