Jak doopravdy vypadaly vztahy mezi muži a ženami ve středověku. Naše představy jsou zkreslené

Tereza Malá | 3. 3. 2023

Vztahy mezi muži a ženami ve středověku byly složité a různorodé a naše moderní představy o nich jsou často zkreslené populárními mýty a mylnými představami. Je sice pravda, že středověk byl patriarchální společností, v níž měli většinu moci muži, ale ženy nebyly zcela bezmocné. Ba naopak.

Role žen a jejich vztahy s muži byly mnohem diferencovanější, než si mnozí lidé myslí. I když sňatky byly domlouvány, ženy rozhodně nebyly jen chudinky.

O tom hovoří i toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Láska samozřejmě existovala

Jedním z rozšířených mýtů je, že středověká manželství byla uzavírána výhradně z politických nebo ekonomických důvodů a láska a náklonnost v nich nehrály žádnou roli. Je sice pravda, že sňatky byly často uzavírány mezi rodinami za účelem upevnění bohatství a moci, ale existuje mnoho důkazů, že středověké páry prožívaly lásku, náklonnost a touhu jeden k druhému. Mnoho básní, písní a příběhů z tohoto období zobrazuje páry, které jsou do sebe hluboce zamilované a jsou ochotné podstoupit velké úsilí, aby mohly být spolu.

Ideál romantické lásky jako základu manželství však ještě nebyl ustálen a mnoho sňatků bylo stále domlouváno rodiči nebo poručníky. To však nutně neznamenalo, že by do toho snoubenci neměli co mluvit. V mnoha případech mohli vyjádřit své preference a dokonce vyjednat podmínky svatební smlouvy. Navíc si mnoho párů dokázalo časem vypěstovat vzájemnou náklonnost a lásku, i když jejich vztah začal jako domluvené manželství.

Roli hrálo ženino postavení

Role žen ve středověké společnosti se lišily v závislosti na jejich společenském postavení a době. Šlechtičny měly více možností uplatňovat moc a vliv než obyčejné ženy, ale i ony podléhaly omezením a limitům. Od šlechtičen se například očekávala gramotnost a vzdělání, ale také cudnost, skromnost a poslušnost vůči manželům. Očekávalo se od nich, že budou spravovat své domácnosti a majetky, a často se zapojovaly do charitativní a náboženské činnosti, ale jen zřídka směly zastávat formální mocenské pozice.

Obyčejné ženy měly ještě méně příležitostí ke vzdělání nebo postupu, ale nebyly zcela bezmocné. Ve svých rodinách a komunitách hrály důležitou roli jako manželky, matky a pečovatelky. Mnoho obyčejných žen se také podílelo na hospodářských činnostech, jako je zemědělství, textilní výroba a obchod. V některých případech se jim dokonce podařilo získat určitou nezávislost tím, že se staly obchodnicemi, řemeslnicemi nebo léčitelkami.

Jak ve středověku rozeznávali panny od zkušených žen? Nejpodivnější byla zkouška sítem
Magazín

Jak ve středověku rozeznávali panny od zkušených žen? Nejpodivnější byla zkouška sítem

Středověk rozhodně nebyl špatný

O mýtech o vztazích mezi muži a ženami ve středověku dlouhodobě hovoří i spisovatel a historik Vlastimil Vonduška. Ten je zastáncem názoru, že ve středověku se žilo lépe než dnes s tím, že lidé také nebyli zdaleka tak zhýčkaní. Jakási forma násilí byla dle něj mezi manželi běžná a tvrdě pracující a silné ženy samy nešly pro ránu daleko. Navíc v 16. století již kališnická církev povolovala rozvody, proto víme, že důvod až 40 procent z nich bylo násilí, které páchaly ženy na mužích.

Koncept dvorské lásky

Jedním z důležitých aspektů středověkých vztahů mezi muži a ženami byl koncept dvorské lásky. Jednalo se o kodex chování, který upravoval chování urozených rytířů a dam a zdůrazňoval význam lásky, cti a rytířství. Dvorská láska se vyznačovala romantickým a někdy i erotickým vztahem mezi rytířem a dámou, v němž se od rytíře očekávala oddanost a věrnost a od dámy inspirace a odměna za jeho úsilí. Dvorská láska byla idealizovaným a často nedosažitelným standardem, ale měla silný vliv na středověkou literaturu a kulturu.

Myslíte, že byl středověk prudérní? Omyl! Ve veřejných lázních bychom se propadli studem
Magazín

Myslíte, že byl středověk prudérní? Omyl! Ve veřejných lázních bychom se propadli studem

I zde hrálo velkou roli náboženství

Dalším důležitým faktorem středověkých vztahů bylo náboženství. Křesťanství hrálo ve středověkém životě ústřední roli a jeho učení o manželství, sexu a genderových rolích ovlivňovalo způsoby, jakými k sobě muži a ženy přistupovali. Křesťanské učení například zdůrazňovalo význam manželství jako svátosti a učilo, že sexuální vztahy by měly být vyhrazeny pouze manželským párům. Prosazovalo také myšlenku mužské autority v rodině a společnosti, ale zároveň zdůrazňovalo význam lásky a úcty mezi manželi.

Závěrem lze říci, že vztahy mezi muži a ženami ve středověku byly složité a rozmanité a nelze je snadno redukovat na zjednodušené mýty nebo stereotypy. I představa, že středověké vztahy postrádaly lásku a náklonnost, jsou mýtem.

Zdroje: classroom.synonym.com, www.marianne.cz, www.getty.edu

Tagy láska mýtus středověk