listverse.com, gizmodo.com, www.quora.com

Středověká společnost byla hluboce patriarchální a ženy byly tvrdě utlačovány. 

Jak skutečně vypadal život ve středověkém městě?

Ženy však rozhodně nebyly pasivními oběťmi. Mnoho z nich dosáhlo významného postavení i úcty širokého okolí. Za zmínku stojí Eleonora Akvitánská, Johanka z Arku či Kateřina Sienská.

Poměrně malé rozměry středověkých dveřních zárubní vedly k všeobecnému přesvědčení, že výška lidí žijících ve středověku byla výrazně nižší, než tomu je dnes. Archeologické analýzy však toto tvrzení vyvracejí. Průměrná výška se za posledních 1 000 let příliš nezměnila. Snad jen o několik málo centimetrů. 

Středověcí lidé rozhodně nebyli hloupí, a to ani přesto, že jejich přístup ke vzdělání nebyl tak snadný jako dnes. Například rolníci se často zapojovali do protestů, vymýšleli nejrůznější strategie změn a znali důležité dokumenty, jež hájily jejich svobodná práva. Příkladem je i Domesday Book z roku 1086.

Pokud jde o hygienu, lidé ve středověku nesnášeli zápach. Ten byl často cítit ve městech. Místní lidé se však všemožně snažili udržet pořádek. Důvodem bylo především zdraví. Zejména v období pozdního středověku.

Středověk je považován za dobu, ve které násilí bylo denním "chlebem". Lidé však netoužili po krutosti a utrpení. Naopak je to trápilo. Často řešili škody, které mohly způsobit a násilí jako takové brali jen jako způsob, jak udržet pořádek.

Nevěřte filmům, realita byla zcela jiná

Středověcí lidé se často stravovali ve "fast foodech". Pece byly drahé a hrozilo z nich nebezpečí požáru. Místní tak využívali menších pekáren, kam si nosili jídlo, a za malý poplatek ho "ohřívali" v místních pecích.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lidé ve středověku disponovali rozsáhlou znalostí okolního světa. Důvodem bylo cestování, bez kterého se středověcí lidé neobešli. Poutě, obchod a výměna či diplomacie, to vše vyžadovalo notnou znalost základů zeměpisu.

Ani humor pak nebyl středověku cizí. Vtipy a humorné příhody se v ústní tradici šířily z generace na generaci a nutno podotknout, že středověcí lidé často a rádi vyprávěli vtipy rafinované i oplzlé. 

Ve středověku neexistovala absolutní náboženská uniformita. Na jedné straně je sice středověk plný cenzury a pronásledování, na straně druhé bylo náboženské myšlení tehdejších lidí protkáno velkou mírou sofistikovanosti. 

Ačkoliv se středověk řadí mezi období, které bylo typické svou krutostí, skutečnost tomu často neodpovídala. V mnoha případech byly tělesné tresty nahrazeny peněžitými. Jakákoliv poprava vyvolala jen zděšení a lítost.

Středověk byl proslulý kulinářským uměním. Ačkoliv ne každý mohl jíst jen vybrané pokrmy, i lidé z chudších vrstev byli v tomto ohledu poměrně kreativní. Každé jídlo obsahovalo zeleninu z domácí zahrádky a velké množství bylinek.