Jak skutečně vypadal život ve středověkém městě? Nevěřte filmům, realita byla zcela jiná

Natálie Borůvková | 10. 2. 2023

Byla úmrtnost ve středověku skutečně tak vysoká? A co středověcí lidé, byli opravdu tak špinaví, jak se říká? Omylů o středověku panuje víc než dost. Jak ale skutečně vypadal život ve středověkém městě? Nevěřte filmům, realita byla zcela jiná. 

listverse.com, gizmodo.com, www.quora.com

Středověká společnost byla hluboce patriarchální a ženy byly tvrdě utlačovány. 

Jak skutečně vypadal život ve středověkém městě?

Ženy však rozhodně nebyly pasivními oběťmi. Mnoho z nich dosáhlo významného postavení i úcty širokého okolí. Za zmínku stojí Eleonora Akvitánská, Johanka z Arku či Kateřina Sienská.

Poměrně malé rozměry středověkých dveřních zárubní vedly k všeobecnému přesvědčení, že výška lidí žijících ve středověku byla výrazně nižší, než tomu je dnes. Archeologické analýzy však toto tvrzení vyvracejí. Průměrná výška se za posledních 1 000 let příliš nezměnila. Snad jen o několik málo centimetrů. 

Středověcí lidé rozhodně nebyli hloupí, a to ani přesto, že jejich přístup ke vzdělání nebyl tak snadný jako dnes. Například rolníci se často zapojovali do protestů, vymýšleli nejrůznější strategie změn a znali důležité dokumenty, jež hájily jejich svobodná práva. Příkladem je i Domesday Book z roku 1086.

Pokud jde o hygienu, lidé ve středověku nesnášeli zápach. Ten byl často cítit ve městech. Místní lidé se však všemožně snažili udržet pořádek. Důvodem bylo především zdraví. Zejména v období pozdního středověku.

Středověk je považován za dobu, ve které násilí bylo denním "chlebem". Lidé však netoužili po krutosti a utrpení. Naopak je to trápilo. Často řešili škody, které mohly způsobit a násilí jako takové brali jen jako způsob, jak udržet pořádek.

Nevěřte filmům, realita byla zcela jiná

Středověcí lidé se často stravovali ve "fast foodech". Pece byly drahé a hrozilo z nich nebezpečí požáru. Místní tak využívali menších pekáren, kam si nosili jídlo, a za malý poplatek ho "ohřívali" v místních pecích.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lidé ve středověku disponovali rozsáhlou znalostí okolního světa. Důvodem bylo cestování, bez kterého se středověcí lidé neobešli. Poutě, obchod a výměna či diplomacie, to vše vyžadovalo notnou znalost základů zeměpisu.

Ani humor pak nebyl středověku cizí. Vtipy a humorné příhody se v ústní tradici šířily z generace na generaci a nutno podotknout, že středověcí lidé často a rádi vyprávěli vtipy rafinované i oplzlé. 

Ve středověku neexistovala absolutní náboženská uniformita. Na jedné straně je sice středověk plný cenzury a pronásledování, na straně druhé bylo náboženské myšlení tehdejších lidí protkáno velkou mírou sofistikovanosti. 

Jak vypadala středověká leprosária. Peklo na zemi, ze kterého už nebylo úniku
Magazín

Jak vypadala středověká leprosária. Peklo na zemi, ze kterého už nebylo úniku

Ačkoliv se středověk řadí mezi období, které bylo typické svou krutostí, skutečnost tomu často neodpovídala. V mnoha případech byly tělesné tresty nahrazeny peněžitými. Jakákoliv poprava vyvolala jen zděšení a lítost.

Legrační rady středověkého kněze ohledně lásky vás pobaví. Pozor! Intimním věcem říká „ÚTĚCHA“
Magazín

Legrační rady středověkého kněze ohledně lásky vás pobaví. Pozor! Intimním věcem říká „ÚTĚCHA“

Středověk byl proslulý kulinářským uměním. Ačkoliv ne každý mohl jíst jen vybrané pokrmy, i lidé z chudších vrstev byli v tomto ohledu poměrně kreativní. Každé jídlo obsahovalo zeleninu z domácí zahrádky a velké množství bylinek. 

Tagy Eleonora Akvitánská film Jana z Arku Kateřina Sienská pozdní středověk realita středověk