Hrozba středověkých měst

Je obecně známé, že život ve středověku byl plný nebezpečí. Číhalo doslova na každém rohu. Ať už byl důvodem obchod, invazní vojska nebo špatná infrastruktura, kriminalita středověkých měst byla vysoká. 

Zločincům tak středověká města sloužila jako skvělý způsob, jak okrádat cestující obchodníky. Těmi byli v dobách temného středověku převážně potulní kupci. 

Do měst přijížděli na koních a jejich cílem bylo prodat co nejvíce svého zboží. Byli tedy sázkou na jistotu. Každý potulný kupec měl u sebe dostatek kořisti pro nenasytné lupiče. 

Pokud bylo středověké město vyhlášeným centrem obchodu, zvyšovala se kriminalita spolu s ním. Okrádání nebo zabití potulných kupců, s cílem ukořistit jejich majetek i vydělané peníze, tak nebyly ničím neobvyklým. 

Ačkoliv místní milice měla nést zodpovědnost za pořádek ve městech, často byla úplatná a před číhajícím nebezpečím zavírala oči. 

Potulní kupci však nebyli jediní, kdo byl v nebezpečí a na koho čekala možná smrt ve středověkých městech. 

Dalším důvodem, proč byl kdokoli v ohrožení a mohl zemřít, byla samotná lokalita těchto měst. Ta se často vyskytovala na strategických tratích invazních vojsk. Byla tedy skvělým místem pro útočící armády. 

Dnes byste hrůzou nespali

Ačkoliv vojska středověká města využívala pouze ke svému přechodu, sama se podílela na jejich pustošení. Vojska často města vyplenila a ti, jež v nich žili, páchali přestupky pro své přežití.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Míra nebezpečí pak byla v každém městě jiná. Zatímco se například v Londýně neustále zjevovali invazní vojska, město Glasgow jejich vpád zažilo ve středověku pouze jednou. Přesto hrozba invaze neustále čekala za dveřmi každého z nich. 

Posledním důvodem, proč bylo ve středověkém městě tak snadné zemřít, byla jejich všudypřítomná přelidněnost. Lidé tak často žili pospolu ve velkém počtu. 

Důsledkem byly nemoci, nedostatek potravy a neustále vzrůstající kriminalita. Obětmi a zločinci se tak stala řada nevinných lidí, kteří potřebovali přežít nebo se stali nástrojem pro přežití druhých. 

Kriminalita vždy závisela na přelidněnosti města. Je však důkazem, že to nebyly pouze nemoci a chudoba, s čím se lidé ve středověku museli potýkat. 

Zdroje: homework.study.com, www.historyextra.com, www.quora.com