Středověké hladomorny: jak vypadaly a čemu temné kobky ve skutečnosti sloužily?

Kateřina Rakúsová | 24. 8. 2020
Hrad Svojanov
Hladomorny se nacházely hlavně v kobkách hlavních hradních věží.
Bergfrit neboli hlavní obranná věž hradu byla místo, kde obránci odolávali útokům nepřátel.

Z hlubokého podzemní se ozývají šílené výkřiky. Bolestivé naříkání se nese mezi chodbami mohutného hradu. Král nechal před nějakou dobou poslat do hladomorny další nešťastníky, kteří se opovážili nepodvolit se jeho vůli. Poslal je na jistou smrt vyhladověním. Za pár týdnů najdeme v temné podzemní kobce už jen vyčerpaná těla provinilců. Bylo to v minulosti opravdu takhle? Nebo sloužila tato místa plné domnělého utrpení vlastně k něčemu úplně jinému?

Hladomorny se tak, jak je známe z příběhů, nacházely hlavně v kobkách hlavních hradních věží. Vznikaly většinou v „soukromých“ věznicích. Ty mohly sloužit kromě výkonu trestu také k vyřizování si účtů mezi znepřátelenými rody či rodinnými příslušníky. Panovník si tak v nich mohl v podstatě dělat, co se mu zlíbilo. Některé důvody uvěznění v takových vězeních byly vskutku nápadité. Ženy panovníků se zavíraly kvůli nevěrám, hubatosti a jiným proviněním, pro které byla potřeba velká dávka fantazie. Nebylo také vůbec neobvyklé, když se ve vězení nacházely zlobivé děti šlechticů.

Jak vypadala hygiena na středověkých hradech: Byla horší, než kdekoli jinde
Magazín

Jak vypadala hygiena na středověkých hradech: Byla horší, než kdekoli jinde

Mezi jednu z nejznámějších hladomoren u nás patří prostor v hradu Svojanov. Tam se nachází osm metrů hluboká kobka, která připomíná místo, ve kterém se v minulosti umíralo hlady. Archeologové hladomornu několikrát zkoumali. V roce 2015 zde našli tajemný výklenek. Ten mohl sloužit jako trezor či latrína. Vyloučili ale obě možnosti. Cenné věci by se ve vlhkém prostoru schovávat nemohly, neboť by vlivem prostředí ztratily svou hodnotu. Navíc k výklenku vedla velmi náročná a obtížná cesta. Schovávání věcí by tak pro aristokraty nebylo úplně příjemné. O toaletu pro uvězněné zřejmě také nešlo. Nenašla se totiž žádná jímka ani odtok. Běžnější byly latríny na dně historických věží spíše ve Francii a Itálii. K čemu tak tajemný výklenek sloužil, to je nadále předmětem diskuzí.

Rozsudek trestu vyhladověním byl pronášen velmi zřídka. Pokud měl provinilec zemřít hlady, byl většinou zazděn. Místnosti označované jako hladomorny jsou tedy v drtivé většině případů jen výplodem fantazie. K čemu tedy sloužili tyto temné, studené a vlhké prostory?

Krutá logika středověkých trestů: Za žhářství upálení a ženy většinou nevěšeli
Magazín

Krutá logika středověkých trestů: Za žhářství upálení a ženy většinou nevěšeli

Bergfrit neboli hlavní obranná věž hradu byla místo, kde obránci odolávali útokům nepřátel. Většinou obléhání netrvalo den či týden, ale celé měsíce. Obránci hradu tak museli mít pořádné zásoby jídla a pití. Ty byly ukryté v tom nejbezpečnějším místě, alias v přízemí hlavní věže. Na to výtečně posloužilo právě temné a studené místo. Hladomorna tedy sloužila spíše k ukojení hladu, než k usmrcování nešťastníku právě nedostatkem jídla. Nalezené kostry pak mohly být právě těch obránců, kteří neměli takové štěstí a skrýše neubránili, případně se jednalo o pozůstatky nešťastných návštěvníků, kteří se do sklepení propadli a už se nedostali zpět na denní světlo.

Tagy Francie Itálie kobka Svojanov výklenek