www.thetravel.com, www.interesly.com, edition.cnn.com

Je rozšířeným omylem, že se středověcí lidé nezajímali o způsoby stolování. Realita byla skutečně jiná. 

Jak vypadaly středověké hostiny

Středověcí lidé jedli rukama, jídlo drželi prsty a během oslav a hostin měli vždy k dispozici ubrousky nebo misky s čistou vodou, aby si mezi jednotlivými chody mohli své ruce očistit. Dbalo se totiž na "hezké" stolování.

Příbor byl k dispozici jen "špinavcům", jež neměli dostatečně čisté ruce k jídlu. Hostiny ve středověku byly velmi dobře a precizně organizované. Každý host předem věděl, kde bude sedět. Zasedací pořádek měl přesná pravidla. 

Záleželo to především na sociálním postavení. Svou roli ale hrál i věk, oblíbenost či urozené způsoby. 

Na předních a nejlepších místech vždy seděl pán a jeho nejvýznamnější hosté. Teprve poté, co se usadili, si mohli sednout i všichni ostatní. První byl obsloužen pán a poté jeho hosté. 

Nikdo však nezačal jíst dřív, než dokud všichni neměli své místo. To bylo nepsaným pravidlem středověkých oslav a hostin. Jídlo se servírovalo formou švédských stolů a rozmanitost byla skutečně veliká. 

Jídla byl dostatek. Pro udržení správné středověké etikety se vždy první jídlo servírovalo pánovi a po něm teprve zbylé většině. 

Středověké hostiny měly několik chodů. Mohlo jich být až sedm a každý z nich obsahoval 20 a více jídel. Existovaly však také hostiny, převážně v Anglii, které měly "jen" tři chody. 

Byly nechutné, ale ze zcela jiného důvodu, než ukazují filmy

Každý chod musel obsahovat maso, ryby, zeleninu na všechny způsoby, stejně jako sladká a slaná jídla. Dbalo se na vyváženost chutí a každé jídlo mělo být kulinářským zážitkem. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Všechny pokrmy byly připravovány z tradičních surovin, velmi se dbalo na to, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Středověcí lidé, hlavně ti vysoce postavení, měli strach z otravy. Používali se nejmodernější metody vaření.

Zdvořilostním zvykem pak bylo nabírání jídla pouze třemi prsty. Dbalo se na to, aby stolování rukama nevypadalo příliš nevzhledně. Přesto však byly hostiny, plné přesné etikety, něčím nechutné. 

Během velkých hostin se musel vyřešit problém s toaletami. Byly často umístěny venku. Šlo o jakési vykopané jámy, kam lidé z hostin chodili konat svou potřebu. Některé hostiny nabízely toalety o něco příjemnější. 

Ve vedlejší místnosti, kde se hostina pořádala, byly hrnce naplněné senem, které sloužily jako toaleta. Lidé si s sebou nosili klacíky či ploché kameny, které používali na utření. Jakmile potřebu dokonali, vrátili se opět ke stolu.