Systematickému výzkumu symbolů a nápisů na starodávných mečích se jako první věnoval švýcarský historik Rudolf Wegeli (1877-1956), jeho dílo bylo ale dlouho přehlíženo. Teprve od roku 2010 můžeme zaznamenat větší zájem o dané téma, a zřejmě i díky tomu mají vědci stále co luštit. Některé nápisy totiž stále zůstávají hádankou.

Ve jménu Páně

Středověcí rytíři přirozeně v kouzla a čáry oficiálně nevěřili, byli dobří křesťané a do bojů vyjížděli ve jménu Ježíše. Od něho si také slibovali pomoc a ochranu. Na mečích se proto často objevuje nápis INRI, jehož význam není žádnou záhadou - jde o zkratku latinského Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, což v češtině znamená Ježíš Nazaretský, král židovský.

Historikové si poradili rovněž s nápisem INIOMIINDII, který zdobí meč pocházející z Německa a byl vyroben někdy v první polovině 12. století. Jde o zkratku a částečně i přesmyčku výrazu IN NOMINE DOMINI (Ve jménu Páně).

Někdy ovšem zkratky nejsou tak jednoznačné. Například v nápisu NNSD na meči z pozdního středověku písmeno S může znamenat SANCTUS (Svatý) nebo SALVATOR (Spasitel). Celý výraz pak může znít IN NOMINE SANCTI DOMINI (Ve jménu svatého Pána), IN NOMINE SANCTI DEI (Ve jménu Ducha svatého) nebo také IN NOMINE SALVATORIS DOMINI (Ve jménu Spasitele a Pána).

Zapeklitý rébus

A pak je tu meč s formulí tak záhadnou, že s jejím luštěním zatím nepohnul nikdo. Cenný archeologický kousek byl vyloven roku 1825 z řeky Witham poblíž anglického Lincolnu a vlastní ho Britské muzeum. Ocelová čepel s ostře broušeným ostřím a rukojetí ve tvaru kříže naznačuje, že byl vyroben v Německu ve 13. století a sloužil křesťanskému rytíři. Nápis na čepeli je však hotovým archeologickým oříškem. Jde totiž o 18 písmen: NDXOXCHWDRGHDXORVI.

Pokud by šlo o nápis latinský, první písmena ND by mohla znamenat NOSTRUM DOMINUS (Náš Pán) a písmeno X by mohlo označovat Krista. Britský historik Julian Harrison se ale domnívá, že může jít také o zkratku slov velšských a význam nápisu by se dal volně přeložit jako "Vlastník tohoto meče musí být vždy připraven k boji".

Zdroj: Youtube

Odborníci se každopádně na významu podivné formule dosud neshodli, a tak Britská knihovna vyzvala širokou veřejnost, aby se do luštění zapojila a přišla s vlastními nápady. Řekněte sami, není to lákavá výzva pro dlouhé podzimní večery?

Zdroje: blog.nationalmuseum.ch, www.ancient-origins.net, www.livescience.com