Jedním z pozoruhodných příkladů umělé inteligence v praxi je rekonstrukce "krásné" ženy ze 14. století, jejíž ostatky byly objevené na nalezišti Whithorn Priory ve Skotsku. Tato žena, o níž se předpokládá, že zemřela ve věku 20 let, byla přivedena zpět k životu díky pokročilým technikám rekonstrukce obličeje a počítačové technologii. Podívejte se do její tváře díky tomuto videu:

Zdroj: Youtube

Dokonalá symetrie

Proces zahrnoval skenování lebky ženy a vytvoření digitálního modelu, který byl následně převedený do realistické animace. Rekonstrukci vedl doktor Christopher Rynn, kraniofaciální antropolog a forenzní umělec z Bradfordské univerzity.

Popsal, že lebka ženy je pozoruhodně symetrická, což naznačuje, že měla výjimečnou krásu. Podle doktora Rynna je symetrie obličeje během vývoje ovlivněná různými faktory, například zdravím a emocionální pohodou. Vysoká míra symetrie lebky této ženy naznačuje, že se pravděpodobně těšila dobrému zdraví a prožila relativně bezproblémové dětství.

„Když obličej roste během dětství, během dospívání, neroste symetricky současně. Roste vlevo a vpravo, něco jako při chůzi. Takže pokud se vyskytne nějaká nemoc, nebo dokonce jen takové emocionální trauma, které by vám mohlo na delší dobu zabránit ve spánku a jídle, pak to symetrii obličeje naruší. Čím více nemocí a traumat v dětství, tím méně symetrický obličej v dospělosti nakonec bude,“ dodává doktor Rynn.

Nález hrobu, kde byla žena uložena na loži z mušlí v kamenné rakvi, spolu s blízkostí hrobu biskupa Waltera naznačují, že navzdory svému nízkému věku mohla zastávat vysoké postavení. Toto zjištění zpochybňuje běžný názor, že středověké ženy byly v dějinách často anonymními postavami.

Díky technologiím odhalujeme minulost

Rekonstrukce tváře této ženy nabízí cenné poznatky o fyzickém vzhledu žen ve středověku. Umožňuje nám přenést se přes stylizovaná a idealizovaná zobrazení, která jsou často zobrazována ve středověkých uměleckých dílech, a představit si skutečné ženy té doby. Spojením vědecké analýzy s uměleckou interpretací vytvořili vědci živý portrét ženy, která žila před více než 700 lety, což nám umožňuje navázat s ní osobnější kontakt.

Tato průkopnická práce přesahuje rámec jedné osoby. Větší projekt Cold Case Whithorn, který zahrnuje digitální rekonstrukce tří středověkých osob, ukazuje potenciál archeologického výzkumu při osvětlování života lidí z minulosti. Díky využití nejmodernějších technologií a mezioborové spolupráci vědci a historici odhalují jemnější chápání středověku, včetně vzhledu a zkušeností žen.

Doktor Adrian Maldonado ze Skotského národního muzea řekl: „Slavné vykopávky ve Whithornu znamenaly obrovský pokrok v archeologii křesťanství a překvapivě stále přinášejí nové poznatky o životě ve středověkém Skotsku.Tyto hroby byly objeveny před několika desítkami let, kdy nemohly předvídat, jaké otázky si nyní můžeme klást.“

3D digitální rekonstrukce "krásné" ženy ze 14. století z lokality Whithorn Priory ve Skotsku představuje významný pokrok v našem chápání toho, jak ženy ve středověku skutečně vypadaly. Tento inovativní přístup nabízí pohled na fyzické charakteristiky osob, které žily před staletími, a umožňuje nám ocenit jejich jedinečné příběhy. Díky tomu, že tyto rekonstrukce překlenují propast mezi vědou a historií, poskytují cenný nástroj pro poznání naší minulosti a prohlubují naše porozumění rozmanitosti a složitosti středověké společnosti.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.telegraph.co.uk