Středověký pokus o komunismus skončil orgiemi a terorem. Strůjci dopadli strašně

Lenka Samuely | 4. 3. 2022

Věřili, že právě oni jsou ti vyvolení, kteří přežijí příchod Krista. Novokřtěnci. Členové reformního křesťanského hnutí 16. století. Ve svém Novém Jeruzalémě bez výčitek kradli, znásilňovali a zabíjeli.

Biskupství Münster se stejnojmenným hlavní městem v severozápadním Německu čítalo kolem 10 tisíc obyvatel. Jedním z nich byl Melchior Hoffman, kočující vizionář, který cestoval Evropou a hlásal o druhém příchodu Krista, jenž měl nastat na patnácté sté výročí Ježíšovy smrti v roce 1533. Charismatický kožešnický učeň byl následován hordou přívrženců. Když očekávaný příchod nenastal, byli v šoku.

Extrémní novokřtěnecký kazatel Jan Matthys však našel jednoduché vysvětlení. Melchiorova proroctví selhalo kvůli nedostatku shromážděných věřících, jež mělo být 144 tisíc. Z Münsteru tak vyjeli poslové tvrdící, že do měsíce či dvou bude svět zničen. Zachrání se pouze hlavní město, které se stane Novým Jeruzalémem. Davy lidí těmto řečem uvěřily.

Kdo byli otcové lidstva: Většina našich mužů pochází ze tří záhadných válečníků
Magazín

Kdo byli otcové lidstva: Většina našich mužů pochází ze tří záhadných válečníků

Novokřtěnci v Münsteru

Prvním krokem vedoucí ke spasení mělo být vyčištění Nového Jeruzaléma od bezbožných. Matthys volal po popravě všech přítomných katolíků a luteránů. Nakonec jim však dal na výběr. Buď opustí své domovy a zanechají v nich všechny peníze, ošacení a jídlo nebo se nechají povinně překřtít. Kdo nesouhlasil ani s jednou možností, byl popraven.

Následně začala propagandistická kampaň. Kazatelé hlásali, že je nekřesťanské vlastnit peníze. Lidé je tak musely odevzdat. Stejně tak jídlo. Bylo zakázáno se zamykat a zavírat dveře. Ustanovily se společné jídelny, v nichž byly porce na příděl.

V rakvi biskupa ze 17. století ležel mumifikovaný plod. Vědci se bojí skandálu
Magazín

V rakvi biskupa ze 17. století ležel mumifikovaný plod. Vědci se bojí skandálu

Tento systém lákal chudáky, žebráky a další lůzu z okolí. O nové věřící tak Novokřtěnci neměli nouzi. Obyvatelé Münsteru na příkaz Matthyse pálili knihy a rukopisy. Byl povolen jen jeden spis – Bible. Kazatelé také provolávali, že jen nevzdělaní a nemytí se stanou vyvolenými.

Radikální hnutí bylo trnem v oku katolickému biskupovi Franzu Waldeckovi. Rozhodl se, že v období Velikonoc město oblehne. Matthys s představou, že on s pomocí Boží Nový Jeruzalém osvobodí, vyrazil před brány. Tam byl během několika minut zabit.

Středověký komunismus

Na prorokovo místo nastoupil vyučený krejčí a hostinský Jan Bockelson přezdívaný „z Leidenu". Desatero vyhlásil za ústavu, definitivně bylo zrušeno soukromé vlastnictví, zkonfiskován soukromý majetek, zničeny dluhopisy, zrušeny peníze, zavedeno společenství statků všech lidí a směnný obchod. Zároveň se uzákonila polygamie.

Ta byla odůvodněna jednak biblickým „milujte se a množte se", jednak faktem, že ve městě bylo až dvakrát více žen než mužů. Další pohnutkou byla také snaha maximalizovat porodnost, aby se dosáhlo 144 tisíc obyvatel. V Münsteru začal hon na mladé nevěsty. Provdávány byly už jedenáctileté dívky. Jak udávají dobové prameny: „Ženy musely být po vůli, jeptišky přicházely o panenství a šířily se nevyléčitelné nemoci." Kdo s povinnou polygamií nesouhlasil, byl popraven.

Obležené město se však pomalu, ale jistě dostávalo do problémů. Jídla ubývalo a příděly nestačily. Lidé tak začali jíst maso zabitých koní, psů, koček, potkanů a údajně i svých zemřelých příbuzných. Kdo odešel, hned za hradbami byl vojáky zatčen a popraven. Život Novokřtěnců se stal noční můrou.

Zdroj: Youtube

Uprchlíci však poskytli biskupovi Waldeckovi cenné informace. V noci 24. června 1535 tak jeho vojsko zaútočilo. Po několika hodinách boje se město podařilo dobýt. Ženy a děti byly vyhnány, většina mužů popravena. Jan z Leidenu a jeho dva nejvěrnější spolupracovníci byli vsazeni do železných klecí. Ty se zavěsily na věž kostela svatého Lamberta. Těla nebyla nikdy vyjmuta a po několika staletích se zcela rozpadla. Klece na kostele visí dodnes.

Zdroje: www.mises.cz, zpravy.tiscali.cz

Tagy Bible Evropa Jan z Leidenu Jeruzalém Leiden Münster Německo peníze Velikonoce