Nově odkrytý hrob mocné královny z doby bronzové mění pohled na ženu v historii

Nataša Slánská | 31. 1. 2022

Muži vládli a ženy se staraly o děti. Tuto stereotypní představu vědci promítají snad do každého období lidské historie, protože podle nich vyplývá z biologické odlišnosti pohlaví. Muži jsou silnější, tak si uzurpují moc, zatímco slabé ženy se raději stahují do ústraní. Hrob z doby bronzové, odkrytý ve španělském nalezišti La Almoloya, ale toto zaběhané pojetí nabourává.

V době bronzové už v evropské společnosti vládla hierarchie, která jasně odlišila bohaté a mocné osoby od prostého davu. Historikové se až doposud domnívali, že nižší postavení obecně zastávaly i ženy, jež patriarchát odsunul do role tichých matek. Nedávný archeologický nález ve Španělsku však napovídá, že ženy možná naopak mohly mužům vládnout. Alespoň na Pyrenejském poloostrově.

Vikingský král Herlaug a jeho muži se nechali pohřbít zaživa, než by prohráli
Magazín

Vikingský král Herlaug a jeho muži se nechali pohřbít zaživa, než by prohráli

Hrob nejvyšší elity

Pozoruhodná hrobka byla objevena pod troskami dávného paláce, který postavila kultura El Argar. Šlo o vyspělou západoevropskou civilizaci, jež existovala zhruba mezi lety 2200 a 1550 př. n. l. a jako jedna z prvních začala zpracovávat bronz. Během svého vývoje dokázala vyvinout státní strukturu a vybudovat města s masivním opevněním i rozlehlými budovami.

Unikátní záběry naleziště La Almoloya si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Ekonomické rozdíly mezi obyvateli se dají vysledovat na předmětech, které si s sebou jednotlivci brali do hrobů. Boháči se nechali pohřbívat s hromadou stříbrných výrobků, zato v hrobech chudých není k nalezení nic hodnotného. Hrobka označená číslem 38 nese známky takového bohatství, že dle vědců musela být vyhloubena pro členy nejvyšší elity. Odpočívají v ní ostatky ženy a muže, přičemž se zdá, že dáma měla v tomto případě nad svým partnerem navrch.

Stříbrná královna

Zatímco muže pozůstalí do hrobu vypravili jen s měděným náramkem na ruce a zlatými náušnicemi, ženu zdobilo hned několik stříbrných náramků a prstenů. Na krku měla navíc zavěšen náhrdelník z korálků a hlavu jí lemovala stříbrná čelenka. Množství šperků naznačuje, že se ve společnosti těšila mimořádně vysokému postavení a mohla být i vládkyní celé říše. Její partner naproti tomu zastával roli o poznání skromnější.

Jak ukázal rozbor DNA, zesnulý pár nebyl v pokrevním příbuzenském vztahu, ale nejspíš šlo o manžele, protože se u obou prokázala příbuznost s dítětem, jehož hrob se našel opodál. Muži bylo v době smrti něco mezi 35 a 40 lety, žena mohla být asi o 10 let mladší. Příčinu jejich úmrtí vědci nezjistili, nezdá se ale, že by zemřeli násilnou smrtí.

Šlo o krále a jeho manželku, nebo o královnu a jejího manžela? Archeologové se přiklánějí k druhé možnosti. V každé případě je však zřejmé, že ženy v kultuře El Argar nehrály druhé housle. Naopak mohly zastávat vysoké politické funkce a udržovat zemi v chodu, zatímco muži válčili.

Zdroje: https://www.theguardian.com/, https://www.zmescience.com/

Tagy historie Iberský poloostrov Španělsko