V době bronzové už v evropské společnosti vládla hierarchie, která jasně odlišila bohaté a mocné osoby od prostého davu. Historikové se až doposud domnívali, že nižší postavení obecně zastávaly i ženy, jež patriarchát odsunul do role tichých matek. Nedávný archeologický nález ve Španělsku však napovídá, že ženy možná naopak mohly mužům vládnout. Alespoň na Pyrenejském poloostrově.

Hrob nejvyšší elity

Pozoruhodná hrobka byla objevena pod troskami dávného paláce, který postavila kultura El Argar. Šlo o vyspělou západoevropskou civilizaci, jež existovala zhruba mezi lety 2200 a 1550 př. n. l. a jako jedna z prvních začala zpracovávat bronz. Během svého vývoje dokázala vyvinout státní strukturu a vybudovat města s masivním opevněním i rozlehlými budovami.

Unikátní záběry naleziště La Almoloya si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Ekonomické rozdíly mezi obyvateli se dají vysledovat na předmětech, které si s sebou jednotlivci brali do hrobů. Boháči se nechali pohřbívat s hromadou stříbrných výrobků, zato v hrobech chudých není k nalezení nic hodnotného. Hrobka označená číslem 38 nese známky takového bohatství, že dle vědců musela být vyhloubena pro členy nejvyšší elity. Odpočívají v ní ostatky ženy a muže, přičemž se zdá, že dáma měla v tomto případě nad svým partnerem navrch.

Stříbrná královna

Zatímco muže pozůstalí do hrobu vypravili jen s měděným náramkem na ruce a zlatými náušnicemi, ženu zdobilo hned několik stříbrných náramků a prstenů. Na krku měla navíc zavěšen náhrdelník z korálků a hlavu jí lemovala stříbrná čelenka. Množství šperků naznačuje, že se ve společnosti těšila mimořádně vysokému postavení a mohla být i vládkyní celé říše. Její partner naproti tomu zastával roli o poznání skromnější.

Jak ukázal rozbor DNA, zesnulý pár nebyl v pokrevním příbuzenském vztahu, ale nejspíš šlo o manžele, protože se u obou prokázala příbuznost s dítětem, jehož hrob se našel opodál. Muži bylo v době smrti něco mezi 35 a 40 lety, žena mohla být asi o 10 let mladší. Příčinu jejich úmrtí vědci nezjistili, nezdá se ale, že by zemřeli násilnou smrtí.

Šlo o krále a jeho manželku, nebo o královnu a jejího manžela? Archeologové se přiklánějí k druhé možnosti. V každé případě je však zřejmé, že ženy v kultuře El Argar nehrály druhé housle. Naopak mohly zastávat vysoké politické funkce a udržovat zemi v chodu, zatímco muži válčili.

Zdroje: https://www.theguardian.com/, https://www.zmescience.com/